Dette er slektsiden for Hokseng (Vognild).

Eventuelle henvendelser/kommentarer mottas med glede på stig@stigvog.com

HOKSENGSLEKTA

Oversikt aner:

f Erling Vognild 1918-2001

ff Erik Svendsen Vognild 1885-1970

ff f Svend Eriksen Vognild 1847-1906

ff ff Erik Svendsen Vognild 1806-1867 (giftet seg Vognild)

ff ff f Svend Svendsen Hogseng/Vognild 1778-1823

ff ff ff Svend Haagensen Hogseng 1733-1792

ff ff ff f Haagen Svendsen Hogseng 1704-1785

ff ff ff ff Svend Pedersen Lien/Hogseng 1660-1756

ff ff ff ff f Peder Lien 1614-

Historisk oppsummering:

På 1600-tallet var de fleste gårdbrukere leilendinger, så også på Hokseng. Det var Jesper Lambretsen fra Tingvoll som eide Hokseng. Han eide flere gårder i Oppdal.

Peder Lien kom fra Lia, Bortesto i Spæla. Finnes ikke flere opplysninger om ham.

Peders sønn, Svend Pedersen Lien Hokseng bodde en periode på Vognill. Han kalte seg Svend Vognild da han i 1705 kjøpte Hokseng for 129 riksdaler. Han giftet seg med Marit Haagensdatter Hokseng. Jeg har ingen indikasjoner på at hun var i slekta vår før hun giftet seg. Hun hadde flere søsken. Broren Ingebrigt (ca. 1661) drev gården før Svend Pedersen.

Haagen Svendsen Hogseng var lensmann fra 1730-1734. Hokseng fungerte da som fengsel. Eli Stenboeng satt fengslet der før hun ble henrettet i 1731. Forbrytelsen var å ha født et barn i ”dølgsmål” og tatt livet av barnet.

Min ff ff f, Svend Svendsen Hokseng var ikke odelsgutt, så han hadde ingen framtid på Hokseng. Han giftet seg med ei enke, Sigrid Olsdatter fra Ogndal. Hun bodde på Ustigard Vognill, der bodde slekta i 3 generasjoner. I 1911 er vi kommet fram til min bestefar, Erik Svendsen Vognild. På Hokseng var det Eriks 3-menning, Knut Hokseng, som hadde eid gården.

John I. Vognild og Sivert H. Vognild (Vognildsbua) eide gården i 1911. Erik kjøpte gården tilbake fra ham for kr. 20.000,-.

------------------------------------------------------------------------------
Proband
Stig Roar Vognild. Født 29.03.1958. (Far I:1, Mor I:2)

Utenfor ekteskap

Barn:
Arne Røen. Født 27.07.1995.


-------------------------------- Generasjon I --------------------------------

I:1 f
Erling Vognild (s). Født 22.02.1918 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 28.08.2001 i
Oppdal, S-Trøndelag. (Barn Proband, Far II:1, Mor II:2)

Gift 1952 med neste ane.

Barn:
Ole Erik Vognild. Født 16.07.1955.
Sigrid Vognild. Født 06.06.1954
Stig Roar Vognild. Født 29.03.1958. (Se Proband).
Gjermund Vognild Født 15.01.1966


I:2 m
Margot Kristine Stensheim (s). Født 08.06.1927. (Barn Proband)

Gift 1952 med forrige ane.


------------------------------- Generasjon II -------------------------------

II:1 ff
Erik Svendsen Vognild (s). Født 01.04.1885 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
17.05.1885 i Oppdal, S-Trøndelag. Kjøpte Hogseng 1911. (Barn I:1, Far III:1,
Mor III:2)

Gift 18.03.1909 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Ragna Vognild. Født 16.08.1909 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 26.09.1909 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Ingeborg Vognild. Født 15.04.1912 i Oppdal, S-Trøndelag. Barnløs.
Sven Vognild. Født 03.09.1915 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 03.09.2007 i
Oppdal, S-Trøndelag. Finner ham som eier av følgende eiendommer 1950:
Br.nr. 239, gr.nr. 3, Br.nr. 244, gr.nr. 6
Erling Vognild (s). Født 22.02.1918 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 28.08.2001 i
Oppdal, S-Trøndelag. (Se I:1).
Hanna Vognild. Født 1920 i Oppdal, S-Trøndelag. Barnløs
Ingvar Vognild. Født 1924 i Oppdal, S-Trøndelag. Barnløs.

II:2 fm
Rikka Marie Erlandsdatter Vognild / Styrvold (s). Født 30.10.1882 i Vognild,
Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 01.11.1882 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn I:1, Far
III:3, Mor III:4)

Gift 18.03.1909 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.


------------------------------- Generasjon III -------------------------------

III:1 ff f
Svend Eriksen Vognild (s). Født 14.01.1847 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
05.03.1847 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 19.09.1906 i Vognild, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 03.10.1906 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn II:1, Far IV:1,
Mor IV:2)

02.10.2007 Side 2
------------------------------------------------------------------------------
Gift 03.07.1876 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Ildri Svendsdatter Vognild. Født 18.08.1878 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
06.10.1878 i Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Svendsdatter Vognild. Født 02.06.1880 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
04.07.1880 i Oppdal, S-Trøndelag.
Erik Svendsen Vognild. Født 18.10.1882 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
19.11.1882 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 15.12.1882 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 29.12.1882 i Oppdal, S-Trøndelag.
Erik Svendsen Vognild (s). Født 01.04.1885 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
17.05.1885 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se II:1).
Hanna Svendsdatter Vognild. Født 07.03.1887 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
23.03.1887 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 26.12.1889 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 06.01.1890 i Oppdal, S-Trøndelag.

III:2 ff m
Rannei Hellaugsdatter Gorseth (s). Født 25.06.1847 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
25.07.1847 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn II:1, Far IV:3, Mor IV:4)

Gift 03.07.1876 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

III:3 fm f
Erland / Erlend Olsen Blegenstad / Nyvold / Vognild / Styrvold (s). Skomaker.
Født 10.04.1825 i Blegenstad, Lom, Oppland. Døpt 17.04.1825 i Lom, Oppland.
Død 27.07.1900 i Styrvold, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 04.08.1900 i Oppdal,
S-Trøndelag. Den delen av Størvold som Erland eide hadde bruksnr. 8. Gammelt
løpenr: 295b (Barn II:2, Far IV:5, Mor IV:6)

Gift 15.06.1876 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Ole Erlandsen Vognild / Styrvold. Født 1878 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
07.07.1878 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ingebrigt Erlandsen Vognild / Styrvold. Født 04.03.1880 i Blegenstad,
Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 11.04.1880 i Oppdal, S-Trøndelag. Død
13.12.1885 i Styrvold, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 22.12.1885 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Rikka Marie Erlandsdatter Vognild / Styrvold (s). Født 30.10.1882 i
Vognild, Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 01.11.1882 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se
II:2).

III:4 fm m
Ingeborg Ingebrigtsdatter Grøtte (s). Født 22.09.1840 i Grøtte, Oppdal,
S-Trøndelag. Døpt 22.11.1840 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn II:2, Far IV:7, Mor
IV:8)

Gift 15.06.1876 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.


------------------------------- Generasjon IV -------------------------------

IV:1 ff ff
Erik Svendsen Vognild (s). Født 1806 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 17.08.1806 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 16.08.1867 i Vognild, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
26.08.1867 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn III:1, Far V:1, Mor V:2)

Gift 20.06.1831 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Sigrid Eriksdatter Vognild. Født 22.03.1832 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
15.04.1832 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 18.08.1894 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 01.09.1894 i Oppdal, S-Trøndelag.
Inger Eriksdatter Vognild. Født 13.12.1833 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
05.01.1834 i Oppdal, S-Trøndelag.
Marith Eriksdatter Vognild. Født 18.03.1837 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt


02.10.2007 Side 3
------------------------------------------------------------------------------
15.05.1837 i Oppdal, S-Trøndelag.
Anne Eriksdatter Vognild. Født 16.11.1841 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
19.12.1841 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 21.11.1875 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 03.12.1875 i Oppdal, S-Trøndelag.
Svend Eriksen Vognild (s). Født 14.01.1847 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
05.03.1847 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 19.09.1906 i Vognild, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 03.10.1906 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se III:1).
Ildri Eriksdatter Vognild. Født 31.01.1851 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
19.03.1851 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 27.10.1899 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 27.10.1899 i Oppdal, S-Trøndelag.

IV:2 ff fm
Ildri Iversdatter Vekve (s). Født 1811 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 03.06.1811
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 08.12.1883 i Vognild, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
22.12.1883 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn III:1, Far V:3, Mor V:4)

Gift 20.06.1831 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

IV:3 ff mf
Hellaug Hansen Gorseth (s). Født 1799 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 10.11.1799 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 28.10.1869 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 06.11.1869
i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn III:2, Far V:5, Mor V:6)

Gift 18.07.1842 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Ingeborg Hellaugsdatter Gorseth. Født 11.01.1843 i Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 19.03.1843 i Oppdal, S-Trøndelag.
Randi Hellaugsdatter Gorseth. Født 14.02.1845 i Trøen, Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 06.04.1845 i Oppdal, S-Trøndelag.
Rannei Hellaugsdatter Gorseth (s). Født 25.06.1847 i Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 25.07.1847 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se III:2).
Hans Hellaugsen Gorseth. Født 05.11.1850 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
26.12.1850 i Oppdal, S-Trøndelag.
Erik Hellaugsen Gorseth. Født 07.12.1852 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
20.02.1853 i Oppdal, S-Trøndelag.
Halvar Hellaugsen Gorseth. Født 1853 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 20.02.1853
i Oppdal, S-Trøndelag.
Marith Hellaugsdatter Gorseth. Født 01.10.1855 i Trøen, Oppdal,
S-Trøndelag. Døpt 04.11.1855 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ingebrigt Hellaugsen Gorseth. Født 01.07.1860 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
29.07.1860 i Oppdal, S-Trøndelag.

IV:4 ff mm
Marit Eriksdatter Aune (s). Født 15.12.1815 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
04.02.1816 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn III:2, Far V:7, Mor V:8)

Gift 18.07.1842 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

IV:5 fm ff
Ole Hansen Svene / Hagenslads / Blegenstad (s). Skomaker. Født 1794 i Svene,
Lom, Oppland. Døpt 03.08.1794 i Lom, Oppland. (Barn III:3, Far V:9, Mor V:10)

Gift 09.06.1818 i Lom, Oppland med neste ane.

Barn:
Hans Olsen. Født 03.06.1819 i Blegenstad, Lom, Oppland. Døpt 06.06.1819 i
Lom, Oppland.
Knud Olsen. Født 21.03.1822 i Blegenstad, Lom, Oppland. Døpt 31.03.1822 i
Lom, Oppland.
Erland / Erlend Olsen Blegenstad / Nyvold / Vognild / Styrvold (s). Født
10.04.1825 i Blegenstad, Lom, Oppland. Døpt 17.04.1825 i Lom, Oppland.
Død 27.07.1900 i Styrvold, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 04.08.1900 i
Oppdal, S-Trøndelag. (Se III:3).
Embjør / Ingeborg Olsdatter. Født 30.09.1828 i Blegenstad, Lom, Oppland.
Døpt 23.11.1828 i Lom, Oppland.


02.10.2007 Side 4
------------------------------------------------------------------------------
Rønnaug Olsdatter. Født 27.12.1831 i Blegenstad, Lom, Oppland. Døpt
22.01.1832 i Lom, Oppland.

IV:6 fm fm
Rannei / Randi Knudsdatter (s). Født 1795 i Bøe, Aurdal, Oppland. (Barn III:3,
Far V:11, Mor V:12)

Gift 09.06.1818 i Lom, Oppland med forrige ane.

IV:7 fm mf
Ingebrigt Svendsen Grøtte (s). Født 1797 i Grøtte, Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
19.02.1797 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 26.08.1867 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 03.09.1867 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn III:4, Far V:13, Mor V:14)

Gift 14.07.1831 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Marit Ingebrigtsdatter Grøtte. Født 30.08.1837 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
08.10.1837 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 18.06.1900 i Størvold, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 18.06.1900 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ingeborg Ingebrigtsdatter Grøtte (s). Født 22.09.1840 i Grøtte, Oppdal,
S-Trøndelag. Døpt 22.11.1840 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se III:4).
Ingebrigt Ingebrigtsen Grøtte. Født 15.07.1845 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
05.10.1845 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 08.10.1904 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 21.10.1904 i Oppdal, S-Trøndelag.

IV:8 fm mm
Marith Simonsdatter Kvalsjord (s). Født 1805 i Kvalsjord, Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 29.09.1805 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn III:4, Far V:15, Mor V:16)

Gift 14.07.1831 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.


-------------------------------- Generasjon V --------------------------------

V:1 ff ff f
Svend Svendsen Hogseng / Vognild (s). Født 1778 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
25.01.1778 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 09.08.1823 i Vognild, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 24.08.1823 i Oppdal, S-Trøndelag. Skifte på Vognild 810:
1823 9/12 :Svend Svendsen Vognild - Sigrid Olsdotter. Born:1 Erik Svendsen 17
år,2 Ingrid Svensdtr.14 år Tinglese dokument: 1809 28/8
:Vognild,østre,matr.nr.810 saman med matr.nr.811,den halve deel 1 øre 17 mkl.
Ole Christophersen får skjøte frå Sven Svendsen Hoksen for 1200 Rdl. 1809 28/8
:Vognild,østre,den anden halvdel skjøte til Olaf Chr. Vammer fra Sven Svendsen
Hokseng for 1200 Rdl. (Barn IV:1, Far VI:1, Mor VI:2)

Gift 06.01.1806 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Erik Svendsen Vognild (s). Født 1806 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 17.08.1806
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 16.08.1867 i Vognild, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 26.08.1867 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se IV:1).
Svend Svendsen Vognild. Født 1809 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 25.06.1809 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 1811 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 27.01.1811
i Oppdal, S-Trøndelag.
Sigrid Svendsen Vognild. Født 1809 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 25.06.1809 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 30.05.1829 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
12.07.1829 i Oppdal, S-Trøndelag.

V:2 ff ff m
Sigrid Olsdatter (s). Født 1775 i Bonder, Ogdal, Støren, S-Trøndelag. Død
20.01.1850 i Vognild, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 28.01.1850 i Oppdal,
S-Trøndelag. (Barn IV:1, Far VI:3, Mor VI:4)

Gift 1. gang 16.07.1802 i Oppdal, S-Trøndelag med Erik Johnsen Vognild. Født
1778 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 06.12.1778 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1804 i


02.10.2007 Side 5
------------------------------------------------------------------------------
Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 02.09.1804 i Oppdal, S-Trøndelag.

Barn:
Ingrid Eriksdatter Vognild. Født 1803 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
13.03.1803 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1803 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 27.02.1803 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ingrid Eriksdatter Vognild. Født 1804 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
12.+8.1804 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1804 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 14.10.1804 i Oppdal, S-Trøndelag.

Gift 2. gang 06.01.1806 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

V:3 ff fm f
Iver / Ivar Olsen Bach / Vekve (s). Født 1771 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
24.11.1771 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 21.07.1836 i Stuen, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 29.07.1836 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn IV:2, Far VI:5, Mor VI:6)

Gift 07.07.1807 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Ole Iversen Vekve. Født 1808 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 10.07.1808 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Ildri Iversdatter Vekve (s). Født 1811 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
03.06.1811 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 08.12.1883 i Vognild, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 22.12.1883 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se IV:2).
Anna Iversdatter Vekve. Født 17.12.1816 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
12.01.1817 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 26.09.1820 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 06.10.1820 i Oppdal, S-Trøndelag.

V:4 ff fm m
Inger Ingebrigtsdatter Stuen (s). Født 1778 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
15.03.1778 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn IV:2, Far VI:7, Mor VI:8)

Gift 07.07.1807 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

V:5 ff mf f
Hans Halvorsen Gorseth (s). Født 1764 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 01.01.1765 i
Oppdal, S-Trøndelag. (Barn IV:3, Far VI:9, Mor VI:10)

Gift 01.11.1792 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Halvor Hansen Gorseth. Født 1792 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 25.11.1792 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 17.07.1827 i Skarsem, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 15.08.1827 i Oppdal, S-Trøndelag.
Randi Hansdatter Gorseth. Født 1795 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 01.11.1795
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 07.08.1859 i Bjørndal, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 14.08.1859 i Oppdal, S-Trøndelag.
Randi Hansdatter Gorseth. Født 1796 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 13.11.1796
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 17.04.1885 i Aalbu, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 30.04.1885 i Oppdal, S-Trøndelag.
Hellaug Hansen Gorseth (s). Født 1799 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
10.11.1799 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 28.10.1869 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 06.11.1869 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se IV:3).

V:6 ff mf m
Ingeborg / Ingebor Hellaugsdatter Bjørndal / Stølen (s). Født 1771 i Oppdal,
S-Trøndelag. Døpt 17.11.1771 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 19.01.1868 i Gorseth,
Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 02.02.1868 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn IV:3,
Far VI:11, Mor VI:12)

Gift 01.11.1792 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

V:7 ff mm f
Erik Johannessen Aune (s). Født 1790 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 29.09.1870 i
Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 15.10.1870 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn IV:4,


02.10.2007 Side 6
------------------------------------------------------------------------------
Far VI:13, Mor VI:14)

Gift 13.07.1812 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Johannes Eriksen Aune. Født 1813 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 09.05.1813 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 13.02.1902 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
27.02.1902 i Oppdal, S-Trøndelag. Ugift.
Marit Eriksdatter Aune (s). Født 15.12.1815 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
04.02.1816 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se IV:4).
Ingeborg Eriksdatter Aune. Født 13.11.1818 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
03.01.1819 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 07.04.1911 i Sætrum, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 28.04.1911 i Oppdal, S-Trøndelag.
Erik Eriksen Aune. Født 21.04.1821 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 11.06.1821 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Dorthea / Dordi Eriksdatter Aune. Født 02.03.1825 i Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 03.04.1825 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 12.07.1899 i Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 22.07.1899 i Oppdal, S-Trøndelag. Ugift.

V:8 ff mm m
Ranni Eriksdatter Vekve (s). Født 1787 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 18.11.1787
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 06.03.1873 i Aune, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
21.02.1873 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn IV:4, Far VI:15, Mor VI:16)

Gift 13.07.1812 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

V:9 fm ff f
Hans Hansen (s). Født 1752 i Lom, Oppland. (Barn IV:5, Far VI:17, Mor VI:18)

Gift 26.05.1782 i Lom, Oppland med neste ane.

Barn:
Erland Hansen Svene. Født 03.08.1783 i Svene, Lom, Oppland. Døpt 07.09.1783
i Lom, Oppland.
Ole Hansen. Født 1784 i Lom, Oppland. Døpt 03.08.1784 i Lom, Oppland.
Rønnaug Hansdatter. Født 1790 i Svene, Lom, Oppland. Døpt 21.03.1790 i Lom,
Oppland.
Synne Hansdatter. Født 1792 i Lom, Oppland. Døpt 12.02.1792 i Lom, Oppland.
Hans Hansen. Født 1793 i Svene, Lom, Oppland.
Ole Hansen Svene / Hagenslads / Blegenstad (s). Født 1794 i Svene, Lom,
Oppland. Døpt 03.08.1794 i Lom, Oppland. (Se IV:5).
Ane Hansdatter. Født 1797 i Svene, Lom, Oppland. Døpt 26.03.1797 i Lom,
Oppland.

V:10 fm ff m
Rønnaug Erlandsdatter Øverlie (s). Født 1756 i Lom, Oppland. Døpt 15.02.1756 i
Lom, Oppland. Død 07.06.1831. (Barn IV:5, Far VI:19, Mor VI:20)

Gift 26.05.1782 i Lom, Oppland med forrige ane.

V:11 fm fm f
Knud Olsen (s). Født 1764 i Nord-Aurdal, Oppland. Døpt 02.07.1764 i
Nord-Aurdal, Oppland. (Barn IV:6, Far VI:21, Mor VI:22)

Gift 05.07.1789 i Nord-Aurdal, Oppland med neste ane.

Barn:
Ole Knudsen. Født 1791 i Bøe, Nord-Aurdal, Oppland.
Faltin Knudsen. Født 1793 i Bøe, Nord-Aurdal, Oppland.
Rannei / Randi Knudsdatter (s). Født 1795 i Bøe, Aurdal, Oppland. (Se
IV:6).
Thomas Knudsen. Født 1798 i Bøe, Nord-Aurdal, Oppland.

V:12 fm fm m
Kirsti Faltinsdatter / Valtinsdatter (s). Født 1764 i Nord-Aurdal, Oppland.
Døpt 17.03.1764 i Nord-Aurdal, Oppland. (Barn IV:6, Far VI:23, Mor VI:24)


02.10.2007 Side 7
------------------------------------------------------------------------------
Gift 05.07.1789 i Nord-Aurdal, Oppland med forrige ane.

V:13 fm mf f
Svend Ingebrigtsen Grøtte (t) (s). Født 1762 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
18.07.1762 i Oppdal, S-Trøndelag. Tinglyste dokumenter for Grøtte Matrikkelnr.
824 1795 23/2 :Sven Ingebrigtsen Grøtte får skjøte fra eieren Erik Arntsen på
18 mk.i Grøtte for 260 Rdl. (Barn IV:7, Far VI:25, Mor VI:26)

Gift 16.02.1797 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Ingebrigt Svendsen Grøtte (s). Født 1797 i Grøtte, Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 19.02.1797 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 26.08.1867 i Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 03.09.1867 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se IV:7).
Ole Svendsen Grøtte / Rise. Født 1798 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
25.11.1798 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 14.08.1887 i Rise, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 27.08.1887 i Oppdal, S-Trøndelag.
Sigrid Svendsdatter Grøtte. Født 1801 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
09.08.1801 i Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Svendsdatter Grøtte (t). Født 1804 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
21.05.1804 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 05.03.1878 i Grøtte, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 16.03.1878 i Oppdal, S-Trøndelag.
Inger Svendsdatter Grøtte. Født 1807 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 26.12.1807
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 07.10.1883 i Størvold, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 14.10.1883 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ingebrigt Svendsen Grøtte. Født 1815 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 30.07.1815
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 20.09.1883 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
30.09.1883 i Oppdal, S-Trøndelag.

V:14 fm mf m
Marit Olsdatter Grøtte (t) (s). Født 1770 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
20.05.1770 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 05.12.1828 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 27.12.1828 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn IV:7, Far VI:27, Mor VI:28)

Gift 16.02.1797 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

V:15 fm mm f
Simon / Semming / Semund Ingebrigtsen Kvalsjord (s). Født 1775 i Oppdal,
S-Trøndelag. Døpt 15.01.1775 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 06.11.1851 i Grøtte,
Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 30.11.1851 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn IV:8,
Far VI:29, Mor VI:30)

Gift 1. gang 12.07.1798 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Ingebrigt Simonsen Kvalsjord. Født 1800 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
13.07.1800 i Oppdal, S-Trøndelag.
Guro Simonsdatter Kvalsjord. Født 1804 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
15.01.1804 i Oppdal, S-Trøndelag.
Marith Simonsdatter Kvalsjord (s). Født 1805 i Kvalsjord, Oppdal,
S-Trøndelag. Døpt 29.09.1805 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se IV:8).
Ingebrigt Simonsen Kvalsjord / Grøtte. Født 1807 i Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 10.01.1808 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ole Simonsen Kvalsjord. Født 1811 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 15.04.1811 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Guri Simonsdatter Kvalsjord. Født 1814 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
26.06.1814 i Oppdal, S-Trøndelag.

Gift 2. gang 29.12.1817 i Oppdal, S-Trøndelag med Karen Eriksdatter Amundsdal.
Født 1778 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 22.02.1778 i Oppdal, S-Trøndelag.

Barn:
Simon Simonsen Kvalsjord. Født 16.01.1818 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
22.02.1818 i Oppdal, S-Trøndelag.


02.10.2007 Side 8
------------------------------------------------------------------------------
V:16 fm mm m
Ranni / Randi Ingebrigtsdatter Wiggen / Viken (s). Født 1778 i Oppdal,
S-Trøndelag. Døpt 15.05.1778 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn IV:8, Far VI:31, Mor
VI:32)

Gift 12.07.1798 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.


------------------------------- Generasjon VI -------------------------------

VI:1 ff ff ff
Svend Haagensen Hogseng (s). Født 1733. Død 18.05.1792 i Oppdal, S-Trøndelag.
(Barn V:1, Far VII:1, Mor VII:2)

Gift 12.07.1757 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Haagen Svendsen Hogseng. Født 1757 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 04.09.1757 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 23.03.1820 i Hogseng, Oppdal, S-Trønelag.
Begravet 04.04.1820 i Oppdal, S-Trøndelag. Skifter på Hokseng: 1832 13/3
:Haagen Haagense Hokseng - Marit Eriksdotter Skarsem Born:1 Erik,2
Haagen,3 Marit, 16 år,4 Kari 9 år, 5 Marit d.y. 7 år. Tingleste
dokumenter. 1741 14/7 :Hokseng,1 Spand 2 øre 12 mkl.av Svend Pedersen
seld til Haagen Svendsen for 160 Rdl. 1763 17/1 :Hokseng 1 Spand 2 øre 16
mkl. seld av Haagen Hoxeng til Svend Haagensen for 140 Rdl. 1787 20/8
:Hokseng 1 Spand 2 øre 6 mkl.av Svend Haagensen seld til sonen Haagen
Svendsen for 300 Rdl. 1802 1/7 :Hokseng på skifte etter Ildri
Stenersadtr.vurdert vurdert for800 Rdl.og utlagt til enkemannen Haagen
Svendsen. 1810 6/12 :Hokseng 798,1 Spand 2 øre 16 mkl.av Haagen Svendsen
m/fl.seld til sonen Svend Haagensen for 800 Rdl. og kaar til selgeren og
kone Brit Olsdotter. Skjøter på 798 Hokseng: -1741 Svend Pedersen
1787-18O2 Haagen Svendsen 1741-1763 Haagen Svendsen 18O2-181O Svend
Haagensen 1763-1787 Svend Haagensen1820 11/4 :Haagen Svendsen Hokseng
-enkemand. Arvingar dei same som framanfor men Stener og Iver manglar
(døde?)Marit er gift med Tørris Viken og Dordi er gift med Ingebrigt
Vognild.Desutan må Ildri vera fødd etter kona døde.Ildri er da 15 1/2 år
gl.
Gunder Svendsen Hogseng. Født 1759 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 26.12.1759 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 20.04.1780 i Hogseng, Oppdal, S-Trønelag.
Knud Svendsen Hogseng. Født 1762 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 12.09.1762 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 18.06.1763 i Oppdal, S-Trøndelag.
Knud Svendsen Hogseng / Dørrem (Dørum). Født 1764 i Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 05.08.1764 i Oppdal, S-Trøndelag. Tinglese dokument på 793 b 1788
20/2 :Dørrem,den halve del 9 mkl.skal være 10,5 mkl.av lensm. Ole Gottem
seld til Knut Svendsen Hokseng for 214 Rdl. ---"--- :Dørrum den halve del
9 mkl.skal være 10,5 mkl.er av lensm.Ole Gottem seld til Jon Ingebrigtsen
for 214 Rdl. !800 21/12:Dørrum 10,5 mkl.av Jon Ingebrigtsen seld til Knut
Svendsen Hokseng for 296 Rdl. og kaar til Ingrid Stengrimsdotter. 1801
17/10:Dørrem 10,5 mkl.på skifte etter Knut Svendsen vurdert for 500
Rdl.og utlagt til enken og sonen Sven Knudsn. 1813 26/8
:Dørrum,matr.nr.783 av Knut Svendsens born pantsatt til oberstløitnant
Rogert for 450 Rdl.
Dordi Svendsdatter Hogseng. Født 1767 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
02.08.1767 i Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Svendsdatter Hogseng. Født 1770 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
01.04.1770 i Oppdal, S-Trøndelag.
Halvor Svendsen Hogseng / Vognild. Inderst på Vekve. Født 1772 i Oppdal,
S-Trøndelag. Døpt 23.08.1772 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 30.08.1817 i
Vekve, Oppdal, S-Trønelag. Begravet 02.09.1817 i Oppdal, S-Trøndelag.
Kari Svendsdatter Hogseng. Født 1775 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 25.03.1775
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1801. Skifter på Hokseng: 1801 8/12 :Kari
Svendsdtr.Hokseng,pike,døde plutselig like før ho skulle gifte seg med
Erik Arntsen Aalbu.Hadde med honom ei dotter som vart einearving.
Svend Svendsen Hogseng / Vognild (s). Født 1778 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
25.01.1778 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 09.08.1823 i Vognild, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 24.08.1823 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se V:1).


02.10.2007 Side 9
------------------------------------------------------------------------------
Gjertrud Svendsdatter Hogseng. Født 1780 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
27.08.1780 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 08.07.1782 i Hogseng, Oppdal,
S-Trøndelag.

VI:2 ff ff fm
Marit Gundersdatter Vognild (s). Født 1735. Død 1801 i Hogseng, Oppdal,
S-Trønelag. Begravet 03.11.1801 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:1, Far VII:3,
Mor VII:4)

Gift 12.07.1757 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VI:3 ff ff mf
Ole Ingebrigtsen Mellemsæther (s). Født 1749 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
23.02.1749 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 11.10.1835 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 21.10.1835 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:2, Far VII:5, Mor VII:6)

Gift 1. gang med neste ane.

Gift 2. gang med Ingrid Gundersdatter. Født 1768. Død 25.10.1817 i
Mellemsæther, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 09.11.1817 i Oppdal, S-Trøndelag.

Barn:
Inger Olsdatter Mellemsæther. Født 1798 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
19.08.1798 i Oppdal, S-Trøndelag.

VI:4 ff ff mm
Dordi Olsdatter (s). (Barn V:2)

Gift med forrige ane.

VI:5 ff fm ff
Ole Iversen Vognild / Bach / Vekve (s). Født fra 1738 til 1741. Død 1783 i
Vekve, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 03.02.1783 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn
V:3, Far VII:9, Mor VII:10)

Gift 19.04.1770 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Iver / Ivar Olsen Bach / Vekve (s). Født 1771 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
24.11.1771 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 21.07.1836 i Stuen, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 29.07.1836 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se V:3).
Joen Olsen Bach / Vekve. Født 1775 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 17.12.1775 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Kari Olsdatter Bach / Vekve. Født 1773 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
31.10.1773 i Oppdal, S-Trøndelag.
Anne Olsdatter Vekve. Født 1777 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 10.08.1777 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Ole Olsen Vekve. Født 1778 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 15.11.1778 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Ole Olsen Vekve. Født 1780 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 28.01.1781 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Anne Olsdatter Vekve. Født 1782 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 23.06.1782 i
Oppdal, S-Trøndelag.

VI:6 ff fm fm
Anne Jonsdatter Dørrem (Dørum) / Bach / Vekve (s). Født 1751. Døpt 18.07.1751
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1803 i Vekve, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
17.05.1803 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:3, Far VII:11, Mor VII:12)

Gift 1. gang 19.04.1770 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

Gift 2. gang 09.04.1784 i Oppdal, S-Trøndelag med Ingebrigt Stengrimsen Vekve.
Født 1752 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 01.11.1752 i Oppdal, S-Trøndelag.

Barn:
Ole Ingebrigtsen Vekve. Født 1784 i Oppdal, S-Trøndelag.


02.10.2007 Side 10
------------------------------------------------------------------------------
Stingrim / Stengrim Ingebrigtsen Vekve. Født 1787 i Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 18.02.1787 i Oppdal, S-Trøndelag.
Stengrim Ingebrigtsen Vekve. Født 1789 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
13.04.1789 i Oppdal, S-Trøndelag.

VI:7 ff fm mf
Ingebrigt Hellaugsen Stuen (s). Født 1741 i Oppdal, S-Trøndelag. Død
25.09.1777 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:4, Far VII:13, Mor VII:14)

Gift 06.07.1769 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Hellaug Ingebrigtsen Stuen. Født 1770 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
01.04.1770 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 27.01.1834 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 15.02.1834 i Oppdal, S-Trøndelag.
Mari Ingebrigtsdatter Stuen. Født 1771 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
28.07.1771 i Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Ingebrigtsdatter Stuen. Født 1773 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
14.02.1773 i Oppdal, S-Trøndelag.
Sigrid Ingebrigtsdatter Stuen. Født 1774 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
25.09.1774 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ole Ingebrigtsen Stuen. Født 1776 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 25.08.1776 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 08.04.1850 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
19.04.1850 i Oppdal, S-Trøndelag.
Inger Ingebrigtsdatter Stuen (s). Født 1778 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
15.03.1778 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se V:4).

VI:8 ff fm mm
Ildri Olsdatter Sæter (s). Født 1745 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 20.04.1745 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 14.03.1818 i Stuen, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
25.03.1818 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:4, Far VII:15, Mor VII:16)

Gift 1. gang 06.07.1769 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

Gift 2. gang 21.07.1780 i Oppdal, S-Trøndelag med Jon Olsen Haugseth. Født
1749 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 02.03.1749 i Oppdal, S-Trøndelag.

Barn:
Marithe Johnsdatter Stuen. Født 1781 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 24.06.1781
i Oppdal, S-Trøndelag.

VI:9 ff mf ff
Halvor Ingebrigtsen Gorseth (s). Født 1728. Død 15.04.1783 i Gorseth, Oppdal,
S-Trøndelag. (Barn V:5)

Gift 09.07.1761 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

VI:10 ff mf fm
Lucie Hansdatter (s). Født 1737. Død 1793 i Gorseth, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 28.02.1793 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:5)

Gift 09.07.1761 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VI:11 ff mf mf
Hellaug Johnsen Haugen / Bjørndal (s). (Barn V:6)

Gift 26.03.1764 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Ole Hellaugsen Bjørndal. Født 1767 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 30.08.1767 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 24.10.1853 i Stølen, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 08.11.1853 i Oppdal, S-Trøndelag.
John Hellaugsen Bjørndal. Født 1769 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 22.10.1769
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 21.01.1771 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ingeborg / Ingebor Hellaugsdatter Bjørndal / Stølen (s). Født 1771 i
Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 17.11.1771 i Oppdal, S-Trøndelag. Død


02.10.2007 Side 11
------------------------------------------------------------------------------
19.01.1868 i Gorseth, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 02.02.1868 i Oppdal,
S-Trøndelag. (Se V:6).

VI:12 ff mf mm
Randi Olsdatter Sæter (s). Født 1748 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 06.01.1749 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 07.05.1780 i Haugen, Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:6)

Gift 26.03.1764 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VI:13 ff mm ff
Johannes Eriksen Aune (s). Født 1750 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 13.12.1750 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 10.01.1836 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 24.01.1836
i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:7, Far VII:25, Mor VII:26)

Gift med neste ane.

Barn:
Erik Johannessen Aune (s). Født 1790 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 29.09.1870
i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 15.10.1870 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se
V:7).
Ole Johannessen Aune. Født 1792 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 01.01.1793 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Hans Johannessen Aune. Født 1796 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 13.11.1796 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 27.12.1874 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
09.01.1875 i Oppdal, S-Trøndelag.
Johannes Johannessen Aune. Født 1800 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 13.07.1800
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 03.10.1839 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
17.10.1839 i Oppdal, S-Trøndelag.
Karen Johannesdatter Aune. Født 1804 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 05.02.1804
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 18.10.1829 i Rønningen, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 01.11.1829 i Oppdal, S-Trøndelag.

VI:14 ff mm fm
Dordi / Dorthea Olsdatter Sæter (s). Født 1761 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
07.06.1761 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 24.10.1846 i Aune, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 08.11.1846 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:7, Far VII:27, Mor VII:28)

Gift med forrige ane.

VI:15 ff mm mf
Erik Johansen Vekve (s). Født 1750. (Barn V:8)

Gift 09.11.1772 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

VI:16 ff mm mm
Marit Eriksdatter Lychen (s). Født 1747 i Håkerløkken, Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 01.10.1747 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:8, Far VII:31, Mor VII:32)

Gift 09.11.1772 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VI:17 fm ff ff
Hans Olsen Ekle (s). (Barn V:9)

Gift 28.10.1733 i Lom, Oppland med neste ane.

VI:18 fm ff fm
Synnove Olsdatter (s). Født 10.06.1716 i Lom, Oppland. Død 07.04.1790. (Barn
V:9)

Gift 28.10.1733 i Lom, Oppland med forrige ane.

VI:19 fm ff mf
Erland Asbjørnsen (s). Født 1706 i Luster, Sogn og Fjordane. Død 11.12.1773.
(Barn V:10, Far VII:37, Mor VII:38)

Gift 04.11.1743 i Lom, Oppland med neste ane.


02.10.2007 Side 12
------------------------------------------------------------------------------
VI:20 fm ff mm
Rønnaug Ellefsdatter (s). Født 1723 i Grotheim, Lom, Oppland. (Barn V:10)

Gift 04.11.1743 i Lom, Oppland med forrige ane.

VI:21 fm fm ff
Ole Knudsen (s). Født 1736. (Barn V:11, Far VII:41, Mor VII:42)

Gift 20.01.1765 i Nord-Aurdal, Oppland med neste ane.

VI:22 fm fm fm
Randi / Ragndi Knudsdatter (s). Født 1733 i Rognaas, Nord-Aurdal, Oppland.
Døpt 27.02.1734 i Nord-Aurdal, Oppland. (Barn V:11, Far VII:43, Mor VII:44)

Gift 20.01.1765 i Nord-Aurdal, Oppland med forrige ane.

VI:23 fm fm mf
Fallentin / Valentin Olsen (s). Født 1737 i Nord-Aurdal, Oppland. Døpt
20.01.1737 i Nord-Aurdal, Oppland. (Barn V:12, Far VII:45, Mor VII:46)

Gift 28.10.1760 i Nord-Aurdal, Oppland med neste ane.

VI:24 fm fm mm
Rangdi / Randi Thomasdatter (s). Født 1733 i Aurdal, Oppland. Døpt 01.03.1733
i Aurdal, Oppland. (Barn V:12)

Gift 28.10.1760 i Nord-Aurdal, Oppland med forrige ane.

VI:25 fm mf ff
Ingebrigt Eriksen Grøtte / Snorroeggen (t) (s). Født 1725. Død 1806 i Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 09.12.1806 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:13, Far
VII:49, Mor VII:50)

Gift 28.12.1752 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Hellaug Ingebrigtsen Snoreggen / Grøtte. Født 1752 i Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 19.01.1753 i Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Ingebrigtsdatter Snoreggen / Grøtte. Født 1755 i Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 18.01.1756 i Oppdal, S-Trøndelag.
Arnt Ingebrigtsen Snoreggen / Grøtte. Født 1759 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
20.05.1759 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 04.03.1764 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 18.03.1764 i Grøtte, Oppdal, S-Trøndelag.
Inger Ingebrigtsdatter Snoreggen / Grøtte. Født 1759 i Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 20.05.1759 i Oppdal, S-Trøndelag.
Svend Ingebrigtsen Grøtte (t) (s). Født 1762 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
18.07.1762 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se V:13).
Arnt Ingebrigtsen Snoreggen / Grøtte. Født 1765 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
27.10.1765 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1815 i Grøtte, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 26.12.1815 i Oppdal, S-Trøndelag.
Hellaug Ingebrigtsen Snoreggen / Grøtte. Født 1768 i Oppdal, S-Trøndelag.
Døpt 24.06.1768 i Oppdal, S-Trøndelag.

VI:26 fm mf fm
Marit Hellaugsdatter Stuen (t) (s). Født 1727. Død 1795 i Grøtte, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 03.08.1795 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:13, Far
VII:51, Mor VII:52)

Gift 28.12.1752 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VI:27 fm mf mf
Ole Olsen Ranem / Grøtte (s) (t). Skolemester. Født 1729. Død 1808 i Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 31.01.1808 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:14, Far
VII:53)

Gift 19.06.1766 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.


02.10.2007 Side 13
------------------------------------------------------------------------------
Barn:
Ingebrigt Olsen Grøtte. Skoleholder. Født 1767 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
22.11.1767 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 22.11.1863 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 12.12.1863 i Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Olsdatter Grøtte (t) (s). Født 1770 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
20.05.1770 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 05.12.1828 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 27.12.1828 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se V:14).
Ole Olsen Grøtte. Født 1773 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 03.10.1773 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Jørran Olsdatter Grøtte. Født 1776 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 10.03.1776 i
Oppdal, S-Trøndelag.
John Olsen Grøtte. Skoleholder. Født 1781 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
04.02.1781 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 26.12.1861 i Haakersløkken, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 22.02.1846 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ole Olsen Grøtte. Født 1784 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 22.02.1784 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Hellaug Olsen Grøtte. Født 1787 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 25.02.1787 i
Oppdal, S-Trøndelag.

VI:28 fm mf mm
Sigrid ( Ingrid) Ingebrigtsdatter Grøtte (s) (t). Født 1744. Død 1805 i
Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 05.05.1805 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:14)

Gift 19.06.1766 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VI:29 fm mm ff
Ingebrigt Olsen Kvalsjord (s). Født 1742 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 1742 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 1813 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 27.06.1813 i
Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:15, Far VII:57, Mor VII:58)

Gift 1. gang 25.03.1767 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Mali Ingebrigtsdatter Kvalsjord. Født 1762 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
18.07.1762 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ole Ingebrigtsen Kvalsjord. Født 1770 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
18.03.1770 i Oppdal, S-Trøndelag.
Simon / Semming / Semund Ingebrigtsen Kvalsjord (s). Født 1775 i Oppdal,
S-Trøndelag. Døpt 15.01.1775 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 06.11.1851 i
Grøtte, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 30.11.1851 i Oppdal, S-Trøndelag.
(Se V:15).

Gift 2. gang 10.07.1797 i Oppdal, S-Trøndelag med Marith Mortensdatter
Bøasæter. Født 1755 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 18.01.1756 i Oppdal,
S-Trøndelag. Død 05.01.1844 i Kvalsjord, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
28.01.1844 i Oppdal, S-Trøndelag.

Barn:
Ole Ingebrigtsen Kvalsjord. Født 1797 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
16.07.1797 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 26.06.1842 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 03.07.1842 i Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Ingebrigtsdatter Kvalsjord. Født 1799 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
26.05.1799 i Oppdal, S-Trøndelag.

VI:30 fm mm fm
Marit Semundsdatter / Simonsdatter Aalbu (s). Født 1740. Død 1796 i Kvalsjord,
Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 28.01.1796 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:15,
Far VII:59, Mor VII:60)

Gift 25.03.1767 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VI:31 fm mm mf
Ingebrigt Olsen Mjøen / Vigen (s). Født 1744 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
08.11.1744 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 26.07.1826 i Mjøen, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 13.08.1826 i Oppdal, S-Trøndelag. K: Hjemmedøpt av Gullik Johnsen
Miøen, (Barn V:16, Far VII:61, Mor VII:62)


02.10.2007 Side 14
------------------------------------------------------------------------------
Gift med neste ane.

Barn:
Ole Ingebrigtsen Vigen. Født 1774 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 02.10.1774 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Ranni / Randi Ingebrigtsdatter Wiggen / Viken (s). Født 1778 i Oppdal,
S-Trøndelag. Døpt 15.05.1778 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se V:16).

VI:32 fm mm mm
Guri Olefsdatter Vigen (s). Født 1752 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 23.07.1752 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 25.05.1822 i Vigen, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
02.06.1822 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn V:16, Far VII:63, Mor VII:64)

Gift med forrige ane.


------------------------------- Generasjon VII -------------------------------

VII:1 ff ff ff f
Haagen Svendsen Hogseng (t) (s). Født 1704. Død 12.02.1785 i Oppdal,
S-Trøndelag. (Barn VI:1, Far VIII:1, Mor VIII:2)

Gift med neste ane.

Barn:
Svend Haagensen Hogseng (s). Født 1733. Død 18.05.1792 i Oppdal,
S-Trøndelag. (Se VI:1).
Gjertrud Haagensdatter Hogseng. Født 1738. Død 1808 i Skjørstad, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 06.05.1808 i Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Haagensdatter Hogseng. Født 1742 i Oppdal, S-Trøndelag. Død
17.08.1822 i Nysæther, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 25.08.1822 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Peder Haagensen Hogseng / Lien. Født 1745 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
05.09.1745 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 01.06.1820 i Lien, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 11.06.1820 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ingebret (Ingebrigt) Haagensen Hogseng / Klett. Født 1748 i Oppdal,
S-Trøndelag. Døpt 24.03.1748 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 27.11.1822 i
Klett, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 09.12.1822 i Oppdal, S-Trøndelag.
Skifte: 182O 19/2 :Ingebrigt Haagensen Klett -Berith Andersdtr. Born:1
Haachen,2 Sigron 46 år, ugift,3 Marithe g.m. Ingebrigt Halvorsen Aalbu,4
Gjertrud g.m. Ingebrigt Olsen Bakk,5 Berithe 26 år .
Inger Haagensdatter Hogseng (t). Født 1751 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
31.05.1751 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1805 i Vognild, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 27.05.1805 i Oppdal, S-Trøndelag.

VII:2 ff ff ff m
Marit Knudsdatter (t) (s). Født mellom 1705 og 1710. Død 22.01.1785 i Hogseng,
Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VI:1)

Gift med forrige ane.

VII:3 ff ff fm f
Gunder Halvorsen Vognild (s). Født 1700. Død 06.05.1768 i Oppdal, S-Trøndelag.
(Barn VI:2)

Gift med neste ane.

Barn:
Kari Gundersdatter Vognild. Født 1734. Død 22.03.1760 i Guldager, Oppdal,
S-Trøndelag.
Marit Gundersdatter Vognild (s). Født 1735. Død 1801 i Hogseng, Oppdal,
S-Trønelag. Begravet 03.11.1801 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VI:2).
Paul / Povel Gundersen Vognild. Født 1741 i Oppdal, S-Trøndelag.

VII:4 ff ff fm m
Dordi Paulsdatter / Povelsdatter (s). Født 1700 i Tingvold, Møre og Romsdal.


02.10.2007 Side 15
------------------------------------------------------------------------------
Døpt 01.11.1700 i Tingvold, Møre og Romsdal. Død 27.10.1764 i Vognild, Oppdal,
S-Trøndelag. (Barn VI:2, Far VIII:7)

Gift med forrige ane.

VII:5 ff ff mf f
Ingebrigt Estensen Haugseth. (Barn VI:3)

Gift 12.06.1749 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

VII:6 ff ff mf m
Jørran Olsdatter Birkaas. (Barn VI:3)

Gift 12.06.1749 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VII:9 ff fm ff f
Iver Olsen Vekve (s). Født 1699 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 23.06.1759 i Vekve,
Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VI:5, Far VIII:17, Mor VIII:18)

Gift omkring 1729 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Guri Iversdatter Vekve. Født 1729 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1808 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Eli Iversdatter Vekve. Født 1736 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ildri Iversdatter Vekve. Født 1737 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1783 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Ole Iversen Vognild / Bach / Vekve (s). Født fra 1738 til 1741. Død 1783 i
Vekve, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 03.02.1783 i Oppdal, S-Trøndelag.
(Se VI:5).
Ole Iversen Vekve. Født 1741 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1765.
Kari Iversdatter Vekve. Født 1744 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 31.01.1745 i
Oppdal, S-Trøndelag.

VII:10 ff fm ff m
Randi Olsdatter (s). Født 1694 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 10.04.1774 i Vekve,
Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VI:5)

Gift omkring 1729 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VII:11 ff fm fm f
Jon Olsen Dørrem (Dørum) (s). Født 1715. (Barn VI:6)

Gift 17.04.1749 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

VII:12 ff fm fm m
Anne Andreasdatter Klett (s). Født omkring 1709. Død 21.03.1777 i Vekve,
Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VI:6)

Gift 17.04.1749 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VII:13 ff fm mf f
Hellaug Johnsen Stuen (s) (t). Født 1704. Død 1765 i Stuen, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 25.04.1765 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VI:7, Far
VIII:25, Mor VIII:26)

Gift 1. gang med Ingrid Svendsdatter (s) (t). Død før 1738.

Barn:
Marit Hellaugsdatter Stuen (t) (s). Født 1727. Død 1795 i Grøtte, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 03.08.1795 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VI:26).

Gift 2. gang med neste ane.

Barn:
Siri Hellaugsdatter Stuen. Født 1738 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1739 i


02.10.2007 Side 16
------------------------------------------------------------------------------
Oppdal, S-Trøndelag.
John Hellaugsen Stuen. Født 1739. Død 09.09.1764 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ingebrigt Hellaugsen Stuen (s). Født 1741 i Oppdal, S-Trøndelag. Død
25.09.1777 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VI:7).
Sigrid Hellaugsdatter Stuen. Født 1745 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
05.12.1745 i Oppdal, S-Trøndelag.
Sivert Hellaugsen Stuen. Født ??.03.1748 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ingrid Hellaugsdatter Stuen. Født 1750. Død 03.07.1766 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Ole Hellaugsen Stuen. Født 1751 i Oppdal, S-Trøndelag.
Hellaug Hellaugsen Stuen. Født 1754 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1766.

VII:14 ff fm mf m
Marit Ingebrigtsdatter. Født 1714. (Barn VI:7)

Gift med forrige ane.

VII:15 ff fm mm f
Ole Ingebrigtsen Sæter (s). Født 1710. Død 1746 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn
VI:8)

Gift med neste ane.

Barn:
Ingebrigt Olsen Sæter. Født 1737 i Oppdal, S-Trøndelag.
Stener Olsen Sæter. Født 1741 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ildri Olsdatter Sæter (s). Født 1745 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 20.04.1745
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 14.03.1818 i Stuen, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 25.03.1818 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VI:8).

VII:16 ff fm mm m
Mari Stenersdatter (s). Født 1717 i Øyer, Oppland. Døpt 30.01.1717 i Øyer,
Oppland. Død 1806 i Sæteren, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 26.03.1806 i
Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VI:8, Far VIII:31)

Gift 1. gang med forrige ane.

Gift 2. gang 29.06.1751 i Oppdal, S-Trøndelag med Ole Iversen Buen (s). Født
1721. Død 27.11.1784 i Gottem, Oppdal, S-Trøndelag.

Barn:
Ole Olsen Sæter. Født 1751 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 02.01.1752 i Oppdal,
S-Trøndelag. Død 28.07.1753 i Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Olsdatter Sæter. Født 1753 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 09.09.1753 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 16.10.1753 i Oppdal, S-Trøndelag.
Iver Olsen Sæter / Gottem / Rise (s). Født 1756 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
25.01.1756 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 22.05.1816 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 04.06.1816 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ole Olsen Sæter / Gottem. Lensmann. Født 1757. Døpt 17.05.1757 i Oppdal,
S-Trøndelag. Død 1800 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 10.05.1800 i
Oppdal, S-Trøndelag. Tinglese dokument. 1787 2/1 :Ole Olsen
Gottem,lensmand,får skjøte på 12 mkl.i Gottem frå mora,enke Mary
Stenersdotter og hennar 2 andre søner for 299 Rdl. 1792 28/8 :Gottem 12
mkl.Even Ingebrigtsen makeskifter med lensmand Ole Olsen Gottem for 299
Rdl. Skifte etter ham datert 15.02.1803.
Ole Olsen Sæter. Født 1761 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 17.05.1761 i Oppdal,
S-Trøndelag.

VII:25 ff mm ff f
Erik Hansen Aune (s). Født 1712. Død 21.04.1765 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn
VI:13)

Gift med neste ane.

Barn:
Sivert Eriksen Aune. Født 1745 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 26.09.1745 i


02.10.2007 Side 17
------------------------------------------------------------------------------
Oppdal, S-Trøndelag. Død 1799 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 03.03.1799
i Oppdal, S-Trøndelag.
Sigrid Eriksdatter Aune. Født 1747 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 05.02.1747 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 1799 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 03.03.1799
i Oppdal, S-Trøndelag.
Johannes Eriksen Aune. Født 1748 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 01.11.1748 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 09.05.1750 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
19.05.1750 i Oppdal, S-Trøndelag.
Johannes Eriksen Aune (s). Født 1750 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 13.12.1750
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 10.01.1836 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
24.01.1836 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VI:13).
Hellaug Eriksen Aune. Født 1756 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 19.09.1756 i
Oppdal, S-Trøndelag.

VII:26 ff mm ff m
Kari Sivertsdatter (s). Født 1713. Død 03.05.1764 i Aune, Oppdal, S-Trøndelag.
(Barn VI:13)

Gift med forrige ane.

VII:27 ff mm fm f
Ole Hansen d.y. Sæter (s). Født 1724. Død 1795 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
1795. (Barn VI:14, Far VIII:53, Mor VIII:54)

Gift 10.04.1755 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Olef Olsen Sæter. Født 1757 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 13.01.1758 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 22.03.1760 i Oppdal, S-Trøndelag.
Dordi / Dorthea Olsdatter Sæter (s). Født 1761 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
07.06.1761 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 24.10.1846 i Aune, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 08.11.1846 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VI:14).
Marit Olsdatter Sæter. Født 1764 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 16.09.1764 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Olef / Oluf Olsen Sæter. Født 1767 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 09.08.1767 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 07.11.1841 i Aalbue, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 05.12.1841 i Oppdal, S-Trøndelag.

VII:28 ff mm fm m
Ingeborg Olefsdatter / Olsdatter Sæter. Født 1734. Død 05.02.1769 i Oppdal,
S-Trøndelag. (Barn VI:14)

Gift 10.04.1755 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VII:31 ff mm mm f
Erik Johnsen Lycken (s). (Barn VI:16)

Gift 1741 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

VII:32 ff mm mm m
Marit Jonsdatter Vognild (s). (Barn VI:16)

Gift 1741 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VII:37 fm ff mf f
Asbjørn Rasmussen (s). Født omkring 1682 i Joranger, Hafslo, Sogn og Fjordane.
Død 1758 i Jostedal, Sogn og Fjordane. (Barn VI:19, Far VIII:73)

Gift 1. gang omkring 1704 i Gaupne, Sogn og Fjordane med neste ane.

Gift 2. gang 1713 i Jostedal, Sogn og Fjordane med Britha Hermundsdatter. Født
1684 i Jostedal, Sogn og Fjordane. Død 1761.

VII:38 fm ff mf m
Britha Erlandsdatter Alsmo (s). Født 1683 i Gaupne, Sogn og Fjordane. Død
1712. (Barn VI:19, Far VIII:75, Mor VIII:76)


02.10.2007 Side 18
------------------------------------------------------------------------------
Gift omkring 1704 i Gaupne, Sogn og Fjordane med forrige ane.

VII:41 fm fm ff f
Knud Olsen (s). Født 1706 i Nord-Aurdal, Oppland. Døpt 21.03.1706 i
Nord-Aurdal, Oppland. (Barn VI:21, Far VIII:81, Mor VIII:82)

Gift 26.12.1735 i Nord-Aurdal, Oppland med neste ane.

VII:42 fm fm ff m
Martha Gulbrandsdatter (s). Født 1712. (Barn VI:21)

Gift 26.12.1735 i Nord-Aurdal, Oppland med forrige ane.

VII:43 fm fm fm f
Knud Olsen Rognaas. (Barn VI:22)

Gift med neste ane.

VII:44 fm fm fm m
Siri Pedersdatter. (Barn VI:22)

Gift med forrige ane.

VII:45 fm fm mf f
Ole Olsen Baassum (s). (Barn VI:23)

Gift 16.11.1727 i Nord-Aurdal, Oppland med neste ane.

VII:46 fm fm mf m
Ingeborg Valentinsdatter (s). Født omkring 1697 i Slidre, Oppland. (Barn
VI:23, Far VIII:91, Mor VIII:92)

Gift 16.11.1727 i Nord-Aurdal, Oppland med forrige ane.

VII:49 fm mf ff f
Erik Johnsen Grøtte. (Barn VI:25)

Gift med neste ane.

Barn:
Halvor Eriksen Grøtte. Født i Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Eriksdatter Grøtte. Født 1708 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1788 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Gjertrud Eriksdatter Grøtte.
Ingebrigt Eriksen Grøtte / Snorroeggen (t) (s). Født 1725. Død 1806 i
Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 09.12.1806 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se
VI:25).

VII:50 fm mf ff m
Ildri Larsdatter. (Barn VI:25)

Gift med forrige ane.

VII:51 fm mf fm f
Hellaug Johnsen Stuen (s) (t). Født 1704. Død 1765 i Stuen, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 25.04.1765 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VI:26, Far
VIII:101, Mor VIII:102)

Gift 1. gang med neste ane.

Gift 2. gang med Marit Ingebrigtsdatter. Født 1714.

Barn:
Siri Hellaugsdatter Stuen. Født 1738 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1739 i
Oppdal, S-Trøndelag.
John Hellaugsen Stuen. Født 1739. Død 09.09.1764 i Oppdal, S-Trøndelag.


02.10.2007 Side 19
------------------------------------------------------------------------------
Ingebrigt Hellaugsen Stuen (s). Født 1741 i Oppdal, S-Trøndelag. Død
25.09.1777 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VI:7).
Sigrid Hellaugsdatter Stuen. Født 1745 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
05.12.1745 i Oppdal, S-Trøndelag.
Sivert Hellaugsen Stuen. Født ??.03.1748 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ingrid Hellaugsdatter Stuen. Født 1750. Død 03.07.1766 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Ole Hellaugsen Stuen. Født 1751 i Oppdal, S-Trøndelag.
Hellaug Hellaugsen Stuen. Født 1754 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1766.

VII:52 fm mf fm m
Ingrid Svendsdatter (s) (t). Død før 1738. (Barn VI:26)

Gift med forrige ane.

VII:53 fm mf mf f
Ole Johnsen Stuen / Ranem (t) (s). Født 1705. Død 13.04.1768 i Oppdal,
S-Trøndelag. (Barn VI:27, Far VIII:105, Mor VIII:106)

Gift 1. gang

Gift 2. gang 1744 i Oppdal, S-Trøndelag med Marit Olsdatter.

Barn:
Hellaug Olsen Ranem. Født 1745 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 06.01.1745 i
Oppdal, S-Trøndelag.

VII:57 fm mm ff f
Ole Evensen Kvalsjord (s). Født omkring 1714. Død 1794 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 30.08.1794 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VI:29)

Gift med neste ane.

Barn:
Erik Olsen Kvalsjord. Født 1741 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ingebrigt Olsen Kvalsjord (s). Født 1742 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 1742 i
Oppdal, S-Trøndelag. Død 1813 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 27.06.1813
i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VI:29).
Lisbet Olsdatter Kvalsjord. Født 1745 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
26.09.1745 i Oppdal, S-Trøndelag.

VII:58 fm mm ff m
Mali Olsdatter (s). (Barn VI:29)

Gift med forrige ane.

VII:59 fm mm fm f
Simen Eriksen Aalbu (s). Født omkring 1710. Død 1743. (Barn VI:30, Far
VIII:117)

Gift omkring 1734 med neste ane.

Barn:
Guro Semundsdatter / Simonsdatter Aalbu.
Kari Semundsdatter / Simonsdatter Aalbu.
Marit Semundsdatter / Simonsdatter Aalbu (s). Født 1740. Død 1796 i
Kvalsjord, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 28.01.1796 i Oppdal,
S-Trøndelag. (Se VI:30).
Inger Simensdatter Aalbu. Født 1742 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 27.12.1765 i
Oppdal, S-Trøndelag.

VII:60 fm mm fm m
Gjertrud Taraldsdatter (s). Født 1711 i Soknedal, S-Trøndelag. Død 1798 i
Aalbu, Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 27.07.1798 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn
VI:30, Far VIII:119, Mor VIII:120)

02.10.2007 Side 20
------------------------------------------------------------------------------
Gift 1. gang omkring 1734 med forrige ane.

Gift 2. gang 01.12.1746 i Aalbue, Oppdal, S-Trøndelag med Johannes Aalbu. Født
1721 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 08.05.1785 i Oppdal, S-Trøndelag.

Barn:
Halvor Johannessen Aalbu. Født 1747 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 16.07.1747
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1747 i Oppdal, S-Trøndelag. Begravet
20.08.1747 i Oppdal, S-Trøndelag. Døde 4 Uger gml.
Dordi Johannesdatter Aalbu. Født 1747 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
16.07.1747 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1802 i Aalbu, Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 27.12.1802 i Aalbue, Oppdal, S-Trøndelag.
Halvor Johannessen Aalbu. Født 1751 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 29.08.1751
i Oppdal, S-Trøndelag. Død 01.11.1751 i Oppdal, S-Trøndelag. Døde 8 uger
gml.

VII:61 fm mm mf f
Ole Ingebrigtsen Mjøen (s). Født 1718. Død 24.04.1768 i Oppdal, S-Trøndelag.
(Barn VI:31)

Gift med neste ane.

Barn:
John Olsen Mjøen. Født 1742 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 19.12.1781 i Oppdal,
S-Trøndelag. Tinglyste dokument.(617 1765 29/10:Ole Ingebrigtsen skjøter
1 øre og 12 mkl.i Mjøen til sonen Jon Olsen for 140 Rdl. 1774 30/8 :Jon
Olsen sel 1 øre og 12 mkl.i Mjøen til Simon Olsen Bjørgen eller
Bjerkaasen for 690 Rdl.
Ingebrigt Olsen Mjøen / Vigen (s). Født 1744 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt
08.11.1744 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 26.07.1826 i Mjøen, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 13.08.1826 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VI:31).
Johannes Olsen Mjøen. Født 1747 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 03.03.1747 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Guri Olsdatter Mjøen. Født 1750 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 08.02.1750 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Sivert Olsen Mjøen. Født 1754 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 17.02.1754 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Olsdatter Mjøen. Født 1752 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 08.10.1752 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Hans Olsen Mjøen. Født 1756 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 26.12.1756 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Sigrid Olsdatter Mjøen. Født 1759 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 05.08.1759 i
Oppdal, S-Trøndelag. Hjemmedåp
Stengrim Olsen Mjøen. Født 1762 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 17.10.1762 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Ole Olsen Mjøen. Født 1765 i Oppdal, S-Trøndelag. Døpt 24.02.1765 i Oppdal,
S-Trøndelag.

VII:62 fm mm mf m
Siri / Sigrid Stengrimsdatter (s). Født 1720. Død 1807 i Mjøen, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 24.05.1807 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VI:31, Far
VIII:123, Mor VIII:124)

Gift med forrige ane.

VII:63 fm mm mm f
Olef Beraugsen Vigen (s). Født 1723 i Fron. Død 1797 i Vigen, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 12.04.1797 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VI:32)

Gift 29.06.1751 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

VII:64 fm mm mm m
Randi Eriksdatter Gorseth (s). Født 1725. Død 1798 i Vigen, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 10.06.1798 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VI:32)

Gift 29.06.1751 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.


02.10.2007 Side 21
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ Generasjon VIII ------------------------------

VIII:1 ff ff ff ff
Svend Pedersen Lien / Hogseng (t) (s). Født mellom 1658 og 1666. Død
04.11.1756 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VII:1, Far IX:1)

Gift med neste ane.

Barn:
Dordi Svendsdatter Hogseng. Født 1701. Død 05.03.1769 i Gulaker, Oppdal,
S-Trøndelag.
Haagen Svendsen Hogseng (t) (s). Født 1704. Død 12.02.1785 i Oppdal,
S-Trøndelag. (Se VII:1).

VIII:2 ff ff ff fm
Marit Haagensdatter Hogseng? (t) (s). (Barn VII:1, Far IX:3, Mor IX:4)

Gift med forrige ane.

VIII:7 ff ff fm mf
Povel Ellefsen Houen (s). Født 1661 i Tingvold, Møre og Romsdal. (Barn VII:4,
Far IX:13)

Gift

VIII:17 ff fm ff ff
Ole Olsen Ustigard Vekve (s). Født omkring 1651 i Oppdal, S-Trøndelag. Død
omkring 1707 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VII:9)

Gift omkring 1694 i Oppdal, S-Trøndelag med neste ane.

Barn:
Ole Olsen Vekve. Født 1687 i Oppdal, S-Trøndelag.
Gjertrud Olsdatter Vekve. Født 1695 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1697 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Eli Olsdatter Vekve. Født 1697 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1767 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Gunder Olsen Vekve. Født 1698 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1765 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Iver Olsen Vekve (s). Født 1699 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 23.06.1759 i
Vekve, Oppdal, S-Trøndelag. (Se VII:9).
John Olsen Vekve. Født 1700 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1780 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Guro Olsdatter Vekve. Født 1701 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1775 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Marit Olsdatter Vekve. Født 1705 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1783 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Ingeborg Olsdatter Vekve. Født 1707 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1780 i
Oppdal, S-Trøndelag.

VIII:18 ff fm ff fm
Guri Iversdatter Hoel (s). Født 1667 i Oppdal, S-Trøndelag. Død etter 1707 i
Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VII:9, Far IX:35, Mor IX:36)

Gift omkring 1694 i Oppdal, S-Trøndelag med forrige ane.

VIII:25 ff fm mf ff
John Hellaugsen Stuen (s) (t). Født 1667. Død 1727. (Barn VII:13, Far IX:49)

Gift med neste ane.

Barn:
Kari Johnsdatter Stuen. Født 1703. Død 1773 i Oppdal, S-Trøndelag.
Hellaug Johnsen Stuen (s) (t). Født 1704. Død 1765 i Stuen, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 25.04.1765 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VII:13).
Ole Johnsen Stuen / Ranem (t) (s). Født 1705. Død 13.04.1768 i Oppdal,


02.10.2007 Side 22
------------------------------------------------------------------------------
S-Trøndelag. (Se VII:53).
Ole Johnsen Stuen.

VIII:26 ff fm mf fm
Sigrid Olsdatter (Bjerke?) (s) (t). Født 1676. Død 10.05.1772 i Stuen, Oppdal,
S-Trøndelag. (Barn VII:13)

Gift med forrige ane.

VIII:31 ff fm mm mf
Stener Fossogaard (s). (Barn VII:16)

Gift

VIII:53 ff mm fm ff
Hans Olsen Sæter (s). Født 1680. Død 29.09.1762 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 05.05.1762 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VII:27)

Gift med neste ane.

Barn:
Ole Hansen Sæter. Født 1722. Død 1759 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ole Hansen d.y. Sæter (s). Født 1724. Død 1795 i Oppdal, S-Trøndelag.
Begravet 1795. (Se VII:27).
Marit Hansdatter Sæter. Født 1729. Død 1808 i Slettvold, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 19.06.1808 i Oppdal, S-Trøndelag.
Solvie Hansdatter Sæter. Født 1731.

VIII:54 ff mm fm fm
Randi Halvorsdatter Mjøen (s). Født 1684. Død 13.02.1759 i Sæter, Oppdal,
S-Trøndelag. (Barn VII:27, Far IX:107)

Gift med forrige ane.

VIII:73 fm ff mf ff
Rasmus Myrklemyr (s). (Barn VII:37)

Gift

VIII:75 fm ff mf mf
Erland Olsen Alsmo (s). Født 1640. Død 1708. (Barn VII:38, Far IX:149)

Gift omkring 1670 i Jostedal, Sogn og Fjordane med neste ane.

VIII:76 fm ff mf mm
Anna Andersdatter (s). Født omkring 1645 i Faberg Øvre, Jostedal, Sogn og
Fjordane. Død 1715. (Barn VII:38)

Gift omkring 1670 i Jostedal, Sogn og Fjordane med forrige ane.

VIII:81 fm fm ff ff
Ole Knudsen Skaar (s). (Barn VII:41)

Gift med neste ane.

VIII:82 fm fm ff fm
Ingebjørg Evensdatter (s). (Barn VII:41)

Gift med forrige ane.

VIII:91 fm fm mf mf
Faltin / Valentin Torgersen Kvie (s). Født omkring 1674 i Slidre, Oppland.
(Barn VII:46, Far IX:181, Mor IX:182)

Gift med neste ane.

02.10.2007 Side 23
------------------------------------------------------------------------------
Barn:
Ingeborg Valentinsdatter (s). Født omkring 1697 i Slidre, Oppland. (Se
VII:46).
Joger Faltinsen. Født 1700 i Remmisbrekken, Vang, Oppland.

VIII:92 fm fm mf mm
Dorothe Jogersdatter Remnesbrekke (s). Født omkring 1675 i Slidre, Oppland.
Død omkring 1706. (Barn VII:46, Far IX:183)

Gift med forrige ane.

VIII:101 fm mf fm ff
John Hellaugsen Stuen (s) (t). Født 1667. Død 1727. (Barn VII:51, Far IX:201)

Gift med neste ane.

Barn:
Kari Johnsdatter Stuen. Født 1703. Død 1773 i Oppdal, S-Trøndelag.
Hellaug Johnsen Stuen (s) (t). Født 1704. Død 1765 i Stuen, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 25.04.1765 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VII:13).
Ole Johnsen Stuen / Ranem (t) (s). Født 1705. Død 13.04.1768 i Oppdal,
S-Trøndelag. (Se VII:53).
Ole Johnsen Stuen.

VIII:102 fm mf fm fm
Sigrid Olsdatter (Bjerke?) (s) (t). Født 1676. Død 10.05.1772 i Stuen, Oppdal,
S-Trøndelag. (Barn VII:51)

Gift med forrige ane.

VIII:105 fm mf mf ff
John Hellaugsen Stuen (s) (t). Født 1667. Død 1727. (Barn VII:53, Far IX:209)

Gift med neste ane.

Barn:
Kari Johnsdatter Stuen. Født 1703. Død 1773 i Oppdal, S-Trøndelag.
Hellaug Johnsen Stuen (s) (t). Født 1704. Død 1765 i Stuen, Oppdal,
S-Trøndelag. Begravet 25.04.1765 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VII:13).
Ole Johnsen Stuen / Ranem (t) (s). Født 1705. Død 13.04.1768 i Oppdal,
S-Trøndelag. (Se VII:53).
Ole Johnsen Stuen.

VIII:106 fm mf mf fm
Sigrid Olsdatter (Bjerke?) (s) (t). Født 1676. Død 10.05.1772 i Stuen, Oppdal,
S-Trøndelag. (Barn VII:53)

Gift med forrige ane.

VIII:117 fm mm fm ff
Erik Aalbu (s). (Barn VII:59)

Gift

Barn:
Simen Eriksen Aalbu (s). Født omkring 1710. Død 1743. (Se VII:59).
Kari Eriksdatter Aalbu. Født 1711 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1793 i Klettt,
Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 23.05.1793 i Oppdal, S-Trøndelag.

VIII:119 fm mm fm mf
Tarald Arntsen Garli (s). Født 1663. Død 1737. (Barn VII:60)

Gift 1692 i Soknedal, S-Trøndelag med neste ane.

VIII:120 fm mm fm mm
Kari Olsdatter (s). Født omkring 1666. Død 1757. (Barn VII:60)


02.10.2007 Side 24
------------------------------------------------------------------------------
Gift 1692 i Soknedal, S-Trøndelag med forrige ane.

VIII:123 fm mm mf mf
Stengrim Mjøen (s). Født 1688. Død 21.04.1759 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn
VII:62)

Gift 1721 med neste ane.

VIII:124 fm mm mf mm
Gyri Johnsdatter (s). Født 1685. Død 25.10.1755 i Mjøen, Oppdal, S-Trøndelag.
(Barn VII:62)

Gift 1721 med forrige ane.


------------------------------- Generasjon IX -------------------------------

IX:1 ff ff ff ff f
Peder Lien (t) (s). Født omkring 1614. (Barn VIII:1)

Gift

Barn:
Even Pedersen Lien. Født 1655 i Oppdal, S-Trøndelag.
Halvor Pedersen Lien. Født 1657 i Oppdal, S-Trøndelag.
Erik Pedersen Lien. Født 1659 i Oppdal, S-Trøndelag.
Christopher Pedersen Lien. Født 1661 i Oppdal, S-Trøndelag.
Oluf Pedersen Lien. Født 1664 i Oppdal, S-Trøndelag.
Svend Pedersen Lien / Hogseng (t) (s). Født mellom 1658 og 1666. Død
04.11.1756 i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VIII:1).

IX:3 ff ff ff fm f
Haagen Hogseng (t) (s). Født 1624. (Barn VIII:2)

Gift med neste ane.

Barn:
Ingebrigt Haagensen Hogseng. Født 1662 i Oppdal, S-Trøndelag.
Erik Haagensen Hogseng. Født 1663 i Oppdal, S-Trøndelag.
Elling Haagensen Hogseng. Født 1665 i Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Haagensdatter Hogseng? (t) (s). (Se VIII:2).

IX:4 ff ff ff fm m
Marit. (Barn VIII:2)

Gift med forrige ane.

IX:13 ff ff fm mf f
Ellef Eriksen Houen (s). Født 1613. (Barn VIII:7)

Gift

Barn:
Ole Ellefsen Houen. Født 1653 i Tingvold, Møre og Romsdal.
Povel Ellefsen Houen (s). Født 1661 i Tingvold, Møre og Romsdal. (Se
VIII:7).

IX:35 ff fm ff fm f
Iver Olsen Hoel (s). Født 1642 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1692 i Oppdal,
S-Trøndelag. (Barn VIII:18, Far X:69)

Gift 1664 med neste ane.

Barn:
Roald Iversen Hoel (s). Født 1665 i Oppdal, S-Trøndelag. Død etter 1714 i
Oppdal, S-Trøndelag.


02.10.2007 Side 25
------------------------------------------------------------------------------
Guri Iversdatter Hoel (s). Født 1667 i Oppdal, S-Trøndelag. Død etter 1707
i Oppdal, S-Trøndelag. (Se VIII:18).
Ole Iversen Hoel. Født 1675 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1745 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Sigrid Iversdatter Hoel. Født 1677 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1760 i
Oppdal, S-Trøndelag.
Marit Iversdatter Hoel. Født 1680 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1762 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Knud Iversen Hoel. Født 1683 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 1758 i Oppdal,
S-Trøndelag.
Henrik Iversen Hoel. Født 1689 i Oppdal, S-Trøndelag. Død 07.05.1748 i
Oppdal, S-Trøndelag. Begravet 19.05.1748 i Oppdal, S-Trøndelag.

IX:36 ff fm ff fm m
Eli Roaldsdatter (s). Født omkring 1640 i Oppdal, S-Trøndelag. Død etter 1689
i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn VIII:18)

Gift 1664 med forrige ane.

IX:49 ff fm mf ff f
Hellaug Johnsen Stuen (s) (t). Født 1641. (Barn VIII:25)

Gift

Barn:
John Hellaugsen Stuen (s) (t). Født 1667. Død 1727. (Se VIII:25).
Marit Hellaugsdatter Stuen. Født 1670. Død 1727.
Sivert Hellaugsen Stuen. Født 1673 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ole Hellaugsen Stuen. Født 1676 i Oppdal, S-Trøndelag.
Halvor Hellaugsen Stuen. Født 1677.

IX:107 ff mm fm fm f
Halvor Ingebrigtsen Mjøen (s). Født 1643. (Barn VIII:54)

Gift

Barn:
Didrik Halvorsen Mjøen. Født 1677. Død 29.09.1774 i Oppdal, S-Trøndelag.
Anders Halvorsen Mjøen. Død 1737.
Ole Halvorsen Mjøen. Død før 1737.
Ingeborg Halvorsdatter Mjøen.
Randi Halvorsdatter Mjøen (s). Født 1684. Død 13.02.1759 i Sæter, Oppdal,
S-Trøndelag. (Se VIII:54).

IX:149 fm ff mf mf f
Ole Alsmo (s). Født omkring 1606. (Barn VIII:75)

Gift 1630 i Hafslo, Sogn og Fjordane

IX:181 fm fm mf mf f
Torger Christophersen Heu (s). Født omkring 1640 i Vang, Oppland. (Barn
VIII:91)

Gift omkring 1673 med neste ane.

IX:182 fm fm mf mf m
Anne Faltinsdatter Kvie (s). Født omkring 1643 i Vang, Oppland. (Barn VIII:91)

Gift 1. gang med Ole Evensen Magistad. Født omkring 1628 i Slidre, Oppland.

Gift 2. gang omkring 1673 med forrige ane.

IX:183 fm fm mf mm f
Joger Remnes Brekke (s). (Barn VIII:92)

Gift


02.10.2007 Side 26
------------------------------------------------------------------------------
IX:201 fm mf fm ff f
Hellaug Johnsen Stuen (s) (t). Født 1641. (Barn VIII:101)

Gift

Barn:
John Hellaugsen Stuen (s) (t). Født 1667. Død 1727. (Se VIII:25).
Marit Hellaugsdatter Stuen. Født 1670. Død 1727.
Sivert Hellaugsen Stuen. Født 1673 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ole Hellaugsen Stuen. Født 1676 i Oppdal, S-Trøndelag.
Halvor Hellaugsen Stuen. Født 1677.

IX:209 fm mf mf ff f
Hellaug Johnsen Stuen (s) (t). Født 1641. (Barn VIII:105)

Gift

Barn:
John Hellaugsen Stuen (s) (t). Født 1667. Død 1727. (Se VIII:25).
Marit Hellaugsdatter Stuen. Født 1670. Død 1727.
Sivert Hellaugsen Stuen. Født 1673 i Oppdal, S-Trøndelag.
Ole Hellaugsen Stuen. Født 1676 i Oppdal, S-Trøndelag.
Halvor Hellaugsen Stuen. Født 1677.


-------------------------------- Generasjon X --------------------------------

X:69 ff fm ff fm ff
Ole Hansen Hoel (s). Født 1608 i Oppdal, S-Trøndelag. Død etter 1644 i Oppdal,
S-Trøndelag. (Barn IX:35, Far XI:137)

Gift omkring 1642 i Oppdal, S-Trøndelag


------------------------------- Generasjon XI -------------------------------

XI:137 ff fm ff fm ff f
Hans Howell / Hoel (s). Født omkring 1580 i Oppdal, S-Trøndelag. Død omkring
1608 i Oppdal, S-Trøndelag. (Barn X:69)

Gift omkring 1608 i Oppdal, S-Trøndelag

02.10.2007 Side 27
------------------------------------------------------------------------------
, Marit (31476) ........................................................... 24
Aalbu (s), Erik (28686) ................................................... 23
Aalbu, Johannes 1721-1785 (31058) ......................................... 20
Alsmo (s), Ole 1606?- (35444) ............................................. 25
Andersdatter (s), Anna 1645?-1715 (35442) ................................. 22
Andreasdatter Klett (s), Anne 1709?-1777 (28861) .......................... 15
Arntsen Garli (s), Tarald 1663-1737 (28688) ............................... 23
Asbjørnsen (s), Erland 1706-1773 (35431) .................................. 11
Beraugsen Vigen (s), Olef 1723-1797 (30609) ............................... 20
Christophersen Heu (s), Torger 1640?- (35516) ............................. 25
Ellefsdatter (s), Rønnaug 1723- (35432) ................................... 12
Ellefsen Houen (s), Povel 1661- (31432) ................................ 21 24
Ellefsen Houen, Ole 1653- (31435) ......................................... 24
Eriksdatter Aalbu, Kari 1711-1793 (30018) ................................. 23
Eriksdatter Amundsdal, Karen 1778- (28716) ................................. 7
Eriksdatter Aune (s), Marit 1815- (28657) ................................ 3 6
Eriksdatter Aune, Dorthea / Dordi 1825-1899 (33242) ........................ 6
Eriksdatter Aune, Ingeborg 1818-1911 (33240) ............................... 6
Eriksdatter Aune, Sigrid 1747-1799 (30804) ................................ 17
Eriksdatter Gorseth (s), Randi 1725-1798 (30610) .......................... 20
Eriksdatter Grøtte, Gjertrud (32115) ...................................... 18
Eriksdatter Grøtte, Marit 1708-1788 (32111) ............................... 18
Eriksdatter Lychen (s), Marit 1747- (28818) ............................... 11
Eriksdatter Vekve (s), Ranni 1787-1873 (28815) ............................. 6
Eriksdatter Vognild, Anne 1841-1875 (29480) ................................ 3
Eriksdatter Vognild, Ildri 1851-1899 (29481) ............................... 3
Eriksdatter Vognild, Inger 1833- (29478) ................................... 2
Eriksdatter Vognild, Ingrid 1803-1803 (29980) .............................. 5
Eriksdatter Vognild, Ingrid 1804-1804 (29978) .............................. 5
Eriksdatter Vognild, Marith 1837- (29479) .................................. 2
Eriksdatter Vognild, Sigrid 1832-1894 (29477) .............................. 2
Eriksen Aalbu (s), Simen 1710?-1743 (28682) ............................ 19 23
Eriksen Aune (s), Johannes 1750-1836 (29696) ........................... 11 17
Eriksen Aune, Erik 1821- (33241) ........................................... 6
Eriksen Aune, Hellaug 1756- (30805) ....................................... 17
Eriksen Aune, Johannes 1748-1750 (29705) .................................. 17
Eriksen Aune, Johannes 1813-1902 (33239) ................................... 6
Eriksen Aune, Sivert 1745-1799 (30803) .................................... 16
Eriksen Grøtte / Snorroeggen (t) (s), Ingebrigt 1725-1806 (28331) ...... 12 18
Eriksen Grøtte, Halvor (32110) ............................................ 18
Eriksen Houen (s), Ellef 1613- (31434) .................................... 24
Eriksen Vognild (s), Svend 1847-1906 (28353) ............................. 1 3
Erlandsdatter Alsmo (s), Britha 1683-1712 (35435) ......................... 17
Erlandsdatter Vognild / Styrvold (s), Rikka Marie 1882- (28157) .......... 1 2
Erlandsdatter Øverlie (s), Rønnaug 1756-1831 (35423) ....................... 6
Erlandsen Vognild / Styrvold, Ingebrigt 1880-1885 (28720) .................. 2
Erlandsen Vognild / Styrvold, Ole 1878- (28719) ............................ 2
Estensen Haugseth, Ingebrigt (32981) ...................................... 15
Evensdatter (s), Ingebjørg (35510) ........................................ 22
Evensen Kvalsjord (s), Ole 1714?-1794 (28675) ............................. 19
Evensen Magistad, Ole 1628?- (35522) ...................................... 25
Faltinsdatter / Valtinsdatter (s), Kirsti 1764- (31582) .................... 6
Faltinsdatter Kvie (s), Anne 1643?- (35517) ............................... 25
Faltinsen, Joger 1700- (35523) ............................................ 23
Fossogaard (s), Stener (28882) ............................................ 22
Gulbrandsdatter (s), Martha 1712- (35507) ................................. 18
Gundersdatter Vognild (s), Marit 1735-1801 (28371) ...................... 9 14
Gundersdatter Vognild, Kari 1734-1760 (28917) ............................. 14
Gundersdatter, Ingrid 1768-1817 (29972) .................................... 9
Gundersen Vognild, Paul / Povel 1741- (31429) ............................. 14
Haagensdatter Hogseng (t), Inger 1751-1805 (28202) ........................ 14
Haagensdatter Hogseng, Gjertrud 1738-1808 (30358) ......................... 14
Haagensdatter Hogseng, Marit 1742-1822 (29694) ............................ 14
Haagensdatter Hogseng? (t) (s), Marit (29691) .......................... 21 24
Haagensen Hogseng (s), Svend 1733-1792 (28370) .......................... 8 14
Haagensen Hogseng / Klett, Ingebret (Ingebrigt) 1748-1822 (28652) ......... 14


02.10.2007 Side 28
------------------------------------------------------------------------------
Haagensen Hogseng / Lien, Peder 1745-1820 (28651) ......................... 14
Haagensen Hogseng, Elling 1665- (31425) ................................... 24
Haagensen Hogseng, Erik 1663- (31424) ..................................... 24
Haagensen Hogseng, Ingebrigt 1662- (31423) ................................ 24
Halvorsdatter Mjøen (s), Randi 1684-1759 (33347) ....................... 22 25
Halvorsdatter Mjøen, Ingeborg (33353) ..................................... 25
Halvorsen Gorseth (s), Hans 1764- (28659) .................................. 5
Halvorsen Mjøen, Anders -1737 (33351) ..................................... 25
Halvorsen Mjøen, Didrik 1677-1774 (33350) ................................. 25
Halvorsen Mjøen, Ole -(...) (33352) ....................................... 25
Halvorsen Vognild (s), Gunder 1700-1768 (31428) ........................... 14
Hansdatter (s), Lucie 1737-1793 (28795) ................................... 10
Hansdatter Gorseth, Randi 1795-1859 (31229) ................................ 5
Hansdatter Gorseth, Randi 1796-1885 (31230) ................................ 5
Hansdatter Sæter, Marit 1729-1808 (32967) ................................. 22
Hansdatter Sæter, Solvie 1731- (28907) .................................... 22
Hansdatter, Ane 1797- (35428) .............................................. 6
Hansdatter, Rønnaug 1790- (35426) .......................................... 6
Hansdatter, Synne 1792- (35448) ............................................ 6
Hansen (s), Hans 1752- (35422) ............................................. 6
Hansen Aune (s), Erik 1712-1765 (29703) ................................... 16
Hansen Gorseth (s), Hellaug 1799-1869 (28656) ............................ 3 5
Hansen Gorseth, Halvor 1792-1827 (31223) ................................... 5
Hansen Hoel (s), Ole 1608-(...) (11320) ................................... 26
Hansen Svene / Hagenslads / Blegenstad (s), Ole 1794- (28163) ............ 3 6
Hansen Svene, Erland 1783- (35424) ......................................... 6
Hansen Sæter, Ole 1722-1759 (30501) ....................................... 22
Hansen d.y. Sæter (s), Ole 1724-1795 (30801) ........................... 17 22
Hansen, Hans 1793- (35425) ................................................. 6
Hansen, Ole 1784- (35429) .................................................. 6
Hellaugsdatter Bjørndal / Stølen (s), Ingeborg / Ingebor 1771-1868 (28660) . 5
10
Hellaugsdatter Gorseth (s), Rannei 1847- (28354) ......................... 2 3
Hellaugsdatter Gorseth, Ingeborg 1843- (31815) ............................. 3
Hellaugsdatter Gorseth, Marith 1855- (31820) ............................... 3
Hellaugsdatter Gorseth, Randi 1845- (31816) ................................ 3
Hellaugsdatter Stuen (t) (s), Marit 1727-1795 (28332) .................. 12 15
Hellaugsdatter Stuen, Ingrid 1750-1766 (32041) ......................... 16 19
Hellaugsdatter Stuen, Marit 1670-1727 (32047) .......................... 25 26
Hellaugsdatter Stuen, Sigrid 1745- (32034) ............................. 16 19
Hellaugsdatter Stuen, Siri 1738-1739 (32108) ........................... 15 18
Hellaugsen Bjørndal, John 1769-1771 (28797) ............................... 10
Hellaugsen Bjørndal, Ole 1767-1853 (28796) ................................ 10
Hellaugsen Gorseth, Erik 1852- (31818) ..................................... 3
Hellaugsen Gorseth, Halvar 1853- (31819) ................................... 3
Hellaugsen Gorseth, Hans 1850- (31817) ..................................... 3
Hellaugsen Gorseth, Ingebrigt 1860- (31821) ................................ 3
Hellaugsen Stuen (s) (t), John 1667-1727 (32043) ................. 21 23 25 26
Hellaugsen Stuen (s), Ingebrigt 1741-1777 (28826) ................... 10 16 19
Hellaugsen Stuen, Halvor 1677- (32052) ................................. 25 26
Hellaugsen Stuen, Hellaug 1754-1766 (32057) ............................ 16 19
Hellaugsen Stuen, John 1739-1764 (32061) ............................... 16 18
Hellaugsen Stuen, Ole 1676- (32051) .................................... 25 26
Hellaugsen Stuen, Ole 1751- (32055) .................................... 16 19
Hellaugsen Stuen, Sivert 1673- (32050) ................................. 25 26
Hellaugsen Stuen, Sivert 1748- (32038) ................................. 16 19
Hermundsdatter, Britha 1684-1761 (35437) .................................. 17
Hogseng (t) (s), Haagen 1624- (31422) ..................................... 24
Howell / Hoel (s), Hans 1580?-1608? (11322) ............................... 26
Ingebrigtsdatter Grøtte (s) (t), Sigrid ( Ingrid) 1744-1805 (28329) ....... 13
Ingebrigtsdatter Grøtte (s), Ingeborg 1840- (28160) ...................... 2 4
Ingebrigtsdatter Grøtte, Marit 1837-1900 (29893) ........................... 4
Ingebrigtsdatter Kvalsjord, Mali 1762- (28676) ............................ 13
Ingebrigtsdatter Kvalsjord, Marit 1799- (28673) ........................... 13
Ingebrigtsdatter Snoreggen / Grøtte, Inger 1759- (28338) .................. 12
Ingebrigtsdatter Snoreggen / Grøtte, Marit 1755- (28336) .................. 12


02.10.2007 Side 29
------------------------------------------------------------------------------
Ingebrigtsdatter Stuen (s), Inger 1778- (28824) ......................... 5 10
Ingebrigtsdatter Stuen, Mari 1771- (30067) ................................ 10
Ingebrigtsdatter Stuen, Marit 1773- (30068) ............................... 10
Ingebrigtsdatter Stuen, Sigrid 1774- (30070) .............................. 10
Ingebrigtsdatter Wiggen / Viken (s), Ranni / Randi 1778- (28645) ........ 8 14
Ingebrigtsdatter, Marit 1714- (32059) .................................. 16 18
Ingebrigtsen Gorseth (s), Halvor 1728-1783 (28794) ........................ 10
Ingebrigtsen Grøtte (t) (s), Svend 1762- (28323) ........................ 7 12
Ingebrigtsen Grøtte, Ingebrigt 1845-1904 (29894) ........................... 4
Ingebrigtsen Kvalsjord (s), Simon / Semming / Semund 1775-1851 (28644) .. 7 13
Ingebrigtsen Kvalsjord, Ole 1770- (28677) ................................. 13
Ingebrigtsen Kvalsjord, Ole 1797-1842 (28672) ............................. 13
Ingebrigtsen Mellemsæther (s), Ole 1749-1835 (29971) ....................... 9
Ingebrigtsen Mjøen (s), Halvor 1643- (33349) .............................. 25
Ingebrigtsen Mjøen (s), Ole 1718-1768 (30606) ............................. 20
Ingebrigtsen Snoreggen / Grøtte, Arnt 1759-1764 (28337) ................... 12
Ingebrigtsen Snoreggen / Grøtte, Arnt 1765-1815 (28334) ................... 12
Ingebrigtsen Snoreggen / Grøtte, Hellaug 1752- (28333) .................... 12
Ingebrigtsen Snoreggen / Grøtte, Hellaug 1768- (28335) .................... 12
Ingebrigtsen Stuen, Hellaug 1770-1834 (30066) ............................. 10
Ingebrigtsen Stuen, Ole 1776-1850 (30069) ................................. 10
Ingebrigtsen Sæter (s), Ole 1710-1746 (28831) ............................. 16
Ingebrigtsen Vekve, Ole 1784- (28847) ...................................... 9
Ingebrigtsen Vekve, Stengrim 1789- (28848) ................................ 10
Ingebrigtsen Vekve, Stingrim / Stengrim 1787- (28855) ..................... 10
Ingebrigtsen Vigen, Ole 1774- (28724) ..................................... 14
Iversdatter Hoel (s), Guri 1667-(...) (28887) .......................... 21 25
Iversdatter Hoel, Marit 1680-1762 (32205) ................................. 25
Iversdatter Hoel, Sigrid 1677-1760 (32204) ................................ 25
Iversdatter Vekve (s), Ildri 1811-1883 (28361) ........................... 3 5
Iversdatter Vekve, Anna 1816-1820 (29333) .................................. 5
Iversdatter Vekve, Eli 1736- (34290) ...................................... 15
Iversdatter Vekve, Guri 1729-1808 (34287) ................................. 15
Iversdatter Vekve, Ildri 1737-1783 (34296) ................................ 15
Iversdatter Vekve, Kari 1744- (34286) ..................................... 15
Iversen Buen (s), Ole 1721-1784 (28866) ................................... 16
Iversen Hoel (s), Roald 1665-(...) (29467) ................................ 24
Iversen Hoel, Henrik 1689-1748 (11316) .................................... 25
Iversen Hoel, Knud 1683-1758 (32203) ...................................... 25
Iversen Hoel, Ole 1675-1745 (32199) ....................................... 25
Iversen Vekve, Ole 1741-1765 (34295) ...................................... 15
Iversen Vekve, Ole 1808- (29332) ........................................... 5
Iversen Vognild / Bach / Vekve (s), Ole (1738-1741)-1783 (28844) ........ 9 15
Jogersdatter Remnesbrekke (s), Dorothe 1675?-1706? (35518) ................ 23
Johannesdatter Aalbu, Dordi 1747-1802 (29161) ............................. 20
Johannesdatter Aune, Karen 1804-1829 (29701) .............................. 11
Johannessen Aalbu, Halvor 1747-1747 (31110) ............................... 20
Johannessen Aalbu, Halvor 1751-1751 (31113) ............................... 20
Johannessen Aune (s), Erik 1790-1870 (28814) ............................ 5 11
Johannessen Aune, Hans 1796-1874 (29699) .................................. 11
Johannessen Aune, Johannes 1800-1839 (29700) .............................. 11
Johannessen Aune, Ole 1792- (29698) ....................................... 11
Johansen Vekve (s), Erik 1750- (28817) .................................... 11
Johnsdatter (s), Gyri 1685-1755 (31656) ................................... 24
Johnsdatter Stuen, Kari 1703-1773 (32062) .............................. 21 23
Johnsdatter Stuen, Marithe 1781- (30064) .................................. 10
Johnsen Grøtte, Erik (32113) .............................................. 18
Johnsen Haugen / Bjørndal (s), Hellaug (28791) ............................ 10
Johnsen Lycken (s), Erik (28820) .......................................... 17
Johnsen Stuen (s) (t), Hellaug 1641- (32046) ........................... 25 26
Johnsen Stuen (s) (t), Hellaug 1704-1765 (28834) ................. 15 18 21 23
Johnsen Stuen / Ranem (t) (s), Ole 1705-1768 (29658) ................ 19 21 23
Johnsen Stuen, Ole (32116) ............................................. 22 23
Johnsen Vognild, Erik 1778-1804 (29977) .................................... 4
Jonsdatter Dørrem (Dørum) / Bach / Vekve (s), Anne 1751-1803 (28843) ....... 9
Jonsdatter Vognild (s), Marit (28821) ..................................... 17


02.10.2007 Side 30
------------------------------------------------------------------------------
Knudsdatter (s), Randi / Ragndi 1733- (35501) ............................. 12
Knudsdatter (s), Rannei / Randi 1795- (11309) ............................ 4 6
Knudsdatter (t) (s), Marit (1705..1710)-1785 (28650) ...................... 14
Knudsen (s), Ole 1736- (35500) ............................................ 12
Knudsen Skaar (s), Ole (35509) ............................................ 22
Knudsen, Faltin 1793- (35503) .............................................. 6
Knudsen, Ole 1791- (35502) ................................................. 6
Knudsen, Thomas 1798- (35504) .............................................. 6
Larsdatter, Ildri (32114) ................................................. 18
Lien (t) (s), Peder 1614?- (29693) ........................................ 24
Mjøen (s), Stengrim 1688-1759 (31583) ..................................... 24
Mortensdatter Bøasæter, Marith 1755-1844 (28671) .......................... 13
Myrklemyr (s), Rasmus (35439) ............................................. 22
Olefsdatter / Olsdatter Sæter, Ingeborg 1734-1769 (30802) ................. 17
Olefsdatter Vigen (s), Guri 1752-1822 (28723) ............................. 14
Olsdatter (Bjerke?) (s) (t), Sigrid 1676-1772 (32044) .................. 22 23
Olsdatter (s), Dordi (29974) ............................................... 9
Olsdatter (s), Kari 1666?-1757 (28689) .................................... 23
Olsdatter (s), Mali (28678) ............................................... 19
Olsdatter (s), Randi 1694-1774 (28895) .................................... 15
Olsdatter (s), Sigrid 1775-1850 (29975) .................................... 4
Olsdatter (s), Synnove 1716-1790 (35447) .................................. 11
Olsdatter Bach / Vekve, Kari 1773- (28849) ................................. 9
Olsdatter Birkaas, Jørran (32982) ......................................... 15
Olsdatter Grøtte (t) (s), Marit 1770-1828 (28324) ....................... 7 13
Olsdatter Grøtte, Jørran 1776- (29662) .................................... 13
Olsdatter Kvalsjord, Lisbet 1745- (28679) ................................. 19
Olsdatter Mellemsæther, Inger 1798- (29965) ................................ 9
Olsdatter Mjøen, Guri 1750- (31658) ....................................... 20
Olsdatter Mjøen, Marit 1752- (31659) ...................................... 20
Olsdatter Mjøen, Sigrid 1759- (31662) ..................................... 20
Olsdatter Sæter (s), Dordi / Dorthea 1761-1846 (29697) ................. 11 17
Olsdatter Sæter (s), Ildri 1745-1818 (28827) ........................... 10 16
Olsdatter Sæter (s), Randi 1748-1780 (28792) .............................. 11
Olsdatter Sæter, Marit 1753-1753 (28876) .................................. 16
Olsdatter Sæter, Marit 1764- (31454) ...................................... 17
Olsdatter Vekve, Anne 1777- (28854) ........................................ 9
Olsdatter Vekve, Anne 1782- (28850) ........................................ 9
Olsdatter Vekve, Eli 1697-1767 (32215) .................................... 21
Olsdatter Vekve, Gjertrud 1695-1697 (32214) ............................... 21
Olsdatter Vekve, Guro 1701-1775 (32218) ................................... 21
Olsdatter Vekve, Ingeborg 1707-1780 (32220) ............................... 21
Olsdatter Vekve, Marit 1705-1783 (32219) .................................. 21
Olsdatter, Embjør / Ingeborg 1828- (35453) ................................. 3
Olsdatter, Marit (29659) .................................................. 19
Olsdatter, Rønnaug 1831- (35458) ........................................... 4
Olsen (s), Fallentin / Valentin 1737- (31689) ............................. 12
Olsen (s), Knud 1706- (35506) ............................................. 18
Olsen (s), Knud 1764- (31581) .............................................. 6
Olsen Alsmo (s), Erland 1640-1708 (35441) ................................. 22
Olsen Baassum (s), Ole (31692) ............................................ 18
Olsen Bach / Vekve (s), Iver / Ivar 1771-1836 (28823) .................... 5 9
Olsen Bach / Vekve, Joen 1775- (28851) ..................................... 9
Olsen Blegenstad / Nyvold / Vognild / Styrvold (s), Erland / Erlend 1825-1900
(28159) .................................................................. 2 3
Olsen Dørrem (Dørum) (s), Jon 1715- (28860) ............................... 15
Olsen Ekle (s), Hans (35446) .............................................. 11
Olsen Grøtte, Hellaug 1787- (29663) ....................................... 13
Olsen Grøtte, Ingebrigt 1767-1863 (28841) ................................. 13
Olsen Grøtte, John 1781-1861 (29661) ...................................... 13
Olsen Grøtte, Ole 1773- (28839) ........................................... 13
Olsen Grøtte, Ole 1784- (28840) ........................................... 13
Olsen Haugseth, Jon 1749- (28829) ......................................... 10
Olsen Hoel (s), Iver 1642-1692 (11318) .................................... 24
Olsen Kvalsjord (s), Ingebrigt 1742-1813 (28668) ....................... 13 19
Olsen Kvalsjord, Erik 1741- (28680) ....................................... 19


02.10.2007 Side 31
------------------------------------------------------------------------------
Olsen Mjøen / Vigen (s), Ingebrigt 1744-1826 (28722) ................... 13 20
Olsen Mjøen, Hans 1756- (31661) ........................................... 20
Olsen Mjøen, Johannes 1747- (31665) ....................................... 20
Olsen Mjøen, John 1742-1781 (31477) ....................................... 20
Olsen Mjøen, Ole 1765- (31664) ............................................ 20
Olsen Mjøen, Sivert 1754- (31660) ......................................... 20
Olsen Mjøen, Stengrim 1762- (31663) ....................................... 20
Olsen Ranem / Grøtte (s) (t), Ole 1729-1808 (28199) ....................... 12
Olsen Ranem, Hellaug 1745- (29660) ........................................ 19
Olsen Rognaas, Knud (35527) ............................................... 18
Olsen Sæter (s), Hans 1680-1762 (33346) ................................... 22
Olsen Sæter / Gottem / Rise (s), Iver 1756-1816 (28968) ................... 16
Olsen Sæter / Gottem, Ole 1757-1800 (30165) ............................... 16
Olsen Sæter, Ingebrigt 1737- (28873) ...................................... 16
Olsen Sæter, Ole 1751-1753 (28875) ........................................ 16
Olsen Sæter, Ole 1761- (28879) ............................................ 16
Olsen Sæter, Olef / Oluf 1767-1841 (33344) ................................ 17
Olsen Sæter, Olef 1757-1760 (28878) ....................................... 17
Olsen Sæter, Stener 1741- (28874) ......................................... 16
Olsen Ustigard Vekve (s), Ole 1651?-1707? (28886) ......................... 21
Olsen Vekve (s), Iver 1699-1759 (28884) ................................ 15 21
Olsen Vekve, Gunder 1698-1765 (32217) ..................................... 21
Olsen Vekve, John 1700-1780 (32216) ....................................... 21
Olsen Vekve, Ole 1687- (32213) ............................................ 21
Olsen Vekve, Ole 1778- (28852) ............................................. 9
Olsen Vekve, Ole 1780- (28853) ............................................. 9
Olsen, Hans 1819- (31805) .................................................. 3
Olsen, Knud 1822- (31806) .................................................. 3
Paulsdatter / Povelsdatter (s), Dordi 1700-1764 (31430) ................... 14
Pedersdatter, Siri (35528) ................................................ 18
Pedersen Lien / Hogseng (t) (s), Svend (1658..1666)-1756 (29690) ....... 21 24
Pedersen Lien, Christopher 1661- (31419) .................................. 24
Pedersen Lien, Erik 1659- (31418) ......................................... 24
Pedersen Lien, Even 1655- (31416) ......................................... 24
Pedersen Lien, Halvor 1657- (31417) ....................................... 24
Pedersen Lien, Oluf 1664- (31420) ......................................... 24
Rasmussen (s), Asbjørn 1682?-1758 (35434) ................................. 17
Remnes Brekke (s), Joger (35520) .......................................... 25
Roaldsdatter (s), Eli 1640?-(...) (11323) ................................. 25
Røen, Arne 1995- (31578) ................................................... 1
Semundsdatter / Simonsdatter Aalbu (s), Marit 1740-1796 (28669) ........ 13 19
Semundsdatter / Simonsdatter Aalbu, Guro (28690) .......................... 19
Semundsdatter / Simonsdatter Aalbu, Kari (28691) .......................... 19
Simensdatter Aalbu, Inger 1742-1765 (28684) ............................... 19
Simonsdatter Kvalsjord (s), Marith 1805- (28193) ......................... 4 7
Simonsdatter Kvalsjord, Guri 1814- (28714) ................................. 7
Simonsdatter Kvalsjord, Guro 1804- (28711) ................................. 7
Simonsen Kvalsjord / Grøtte, Ingebrigt 1807- (28712) ....................... 7
Simonsen Kvalsjord, Ingebrigt 1800- (28710) ................................ 7
Simonsen Kvalsjord, Ole 1811- (28713) ...................................... 7
Simonsen Kvalsjord, Simon 1818- (28718) .................................... 7
Sivertsdatter (s), Kari 1713-1764 (29704) ................................. 17
Stenersdatter (s), Mari 1717-1806 (28832) ................................. 16
Stengrimsdatter (s), Siri / Sigrid 1720-1807 (30607) ...................... 20
Stengrimsen Vekve, Ingebrigt 1752- (28846) ................................. 9
Stensheim (s), Margot Kristine 1927- (28143) ............................... 1
Svendsdatter (s) (t), Ingrid -(...) (32039) ............................ 15 19
Svendsdatter Grøtte (t), Marit 1804-1878 (12072) ........................... 7
Svendsdatter Grøtte, Inger 1807-1883 (28327) ............................... 7
Svendsdatter Grøtte, Sigrid 1801- (28326) .................................. 7
Svendsdatter Hogseng, Dordi 1701-1769 (31468) ............................. 21
Svendsdatter Hogseng, Dordi 1767- (28376) .................................. 8
Svendsdatter Hogseng, Gjertrud 1780-1782 (28380) ........................... 9
Svendsdatter Hogseng, Kari 1775-1801 (28379) ............................... 8
Svendsdatter Hogseng, Marit 1770- (28377) .................................. 8
Svendsdatter Vognild, Hanna 1887-1889 (28360) .............................. 2


02.10.2007 Side 32
------------------------------------------------------------------------------
Svendsdatter Vognild, Ildri 1878- (28358) .................................. 2
Svendsdatter Vognild, Marit 1880- (28355) .................................. 2
Svendsen Grøtte (s), Ingebrigt 1797-1867 (28192) ......................... 4 7
Svendsen Grøtte / Rise, Ole 1798-1887 (28325) .............................. 7
Svendsen Grøtte, Ingebrigt 1815-1883 (28328) ............................... 7
Svendsen Hogseng (t) (s), Haagen 1704-1785 (28649) ..................... 14 21
Svendsen Hogseng / Dørrem (Dørum), Knud 1764- (28375) ...................... 8
Svendsen Hogseng / Vognild (s), Svend 1778-1823 (28363) .................. 4 8
Svendsen Hogseng / Vognild, Halvor 1772-1817 (28378) ....................... 8
Svendsen Hogseng, Gunder 1759-1780 (28373) ................................. 8
Svendsen Hogseng, Haagen 1757-1820 (28374) ................................. 8
Svendsen Hogseng, Knud 1762-1763 (28372) ................................... 8
Svendsen Vognild (s), Erik 1806-1867 (28357) ............................. 2 4
Svendsen Vognild (s), Erik 1885- (28145) ................................. 1 2
Svendsen Vognild, Erik 1882-1882 (28359) ................................... 2
Svendsen Vognild, Sigrid 1809-1829 (29983) ................................. 4
Svendsen Vognild, Svend 1809-1811 (28367) .................................. 4
Taraldsdatter (s), Gjertrud 1711-1798 (28683) ............................. 19
Thomasdatter (s), Rangdi / Randi 1733- (31690) ............................ 12
Torgersen Kvie (s), Faltin / Valentin 1674?- (35514) ...................... 22
Valentinsdatter (s), Ingeborg 1697?- (31693) ........................... 18 23
Vognild (s), Erling 1918-2001 (28142) ...................................... 1
Vognild, Gjermund (32192) .................................................. 1
Vognild, Hanna 1920- (31457) ............................................... 1
Vognild, Ingeborg 1912- (31456) ............................................ 1
Vognild, Ingvar 1924- (31458) .............................................. 1
Vognild, Ole Erik 1955- (32191) ............................................ 1
Vognild, Ragna 1909- (31455) ............................................... 1
Vognild, Sigrid (32190) .................................................... 1
Vognild, Stig Roar 1958- (28140) ........................................... 1
Vognild, Sven 1915-2007 (30134) ............................................ 1

02.10.2007 Side 33
------------------------------------------------------------------------------
Aalbu, Oppdal, S-Trøndelag ........................................... 5 19 20
Aalbue, Oppdal, S-Trøndelag ............................................ 17 20
Aune, Oppdal, S-Trøndelag ............................................ 6 11 17
Aurdal, Oppland ........................................................... 12
Bjørndal, Oppdal, S-Trøndelag .............................................. 5
Blegenstad, Lom, Oppland ............................................... 2 3 4
Blegenstad, Oppdal, S-Trøndelag ............................................ 2
Bonder, Ogdal, Støren, S-Trøndelag ......................................... 4
Bøe, Aurdal, Oppland ..................................................... 4 6
Bøe, Nord-Aurdal, Oppland .................................................. 6
Faberg Øvre, Jostedal, Sogn og Fjordane ................................... 22
Fron ...................................................................... 20
Gaupne, Sogn og Fjordane ............................................... 17 18
Gorseth, Oppdal, S-Trøndelag ......................................... 5 10 11
Gottem, Oppdal, S-Trøndelag ............................................... 16
Grotheim, Lom, Oppland .................................................... 12
Grøtte, Oppdal, S-Trøndelag ................................... 2 4 7 12 13 15
Gulaker, Oppdal, S-Trøndelag .............................................. 21
Guldager, Oppdal, S-Trøndelag ............................................. 14
Haakersløkken, Oppdal, S-Trøndelag ........................................ 13
Hafslo, Sogn og Fjordane .................................................. 25
Haugen, Oppdal, S-Trøndelag ............................................... 11
Hogseng, Oppdal, S-Trøndelag ............................................ 9 14
Hogseng, Oppdal, S-Trønelag ........................................... 8 9 14
Håkerløkken, Oppdal, S-Trøndelag .......................................... 11
Joranger, Hafslo, Sogn og Fjordane ........................................ 17
Jostedal, Sogn og Fjordane ............................................. 17 22
Klett, Oppdal, S-Trøndelag ................................................ 14
Klettt, Oppdal, S-Trøndelag ............................................... 23
Kvalsjord, Oppdal, S-Trøndelag ..................................... 4 7 13 19
Lien, Oppdal, S-Trøndelag ................................................. 14
Lom, Oppland ................................................... 2 3 4 6 11 12
Luster, Sogn og Fjordane .................................................. 11
Mellemsæther, Oppdal, S-Trøndelag .......................................... 9
Mjøen, Oppdal, S-Trøndelag .......................................... 13 20 24
Nord-Aurdal, Oppland ............................................... 6 7 12 18
Nysæther, Oppdal, S-Trøndelag ............................................. 14
Oppdal, S-Trøndelag . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26
Remmisbrekken, Vang, Oppland .............................................. 23
Rise, Oppdal, S-Trøndelag .................................................. 7
Rognaas, Nord-Aurdal, Oppland ............................................. 12
Rønningen, Oppdal, S-Trøndelag ............................................ 11
Skarsem, Oppdal, S-Trøndelag ............................................... 5
Skjørstad, Oppdal, S-Trøndelag ............................................ 14
Slettvold, Oppdal, S-Trøndelag ............................................ 22
Slidre, Oppland .................................................. 18 22 23 25
Soknedal, S-Trøndelag ............................................... 19 23 24
Stuen, Oppdal, S-Trøndelag .......................... 5 9 10 15 16 18 21 22 23
Styrvold, Oppdal, S-Trøndelag ............................................ 2 3
Stølen, Oppdal, S-Trøndelag ............................................... 10
Størvold, Oppdal, S-Trøndelag ............................................ 4 7
Svene, Lom, Oppland ...................................................... 3 6
Sæter, Oppdal, S-Trøndelag ............................................. 22 25
Sæteren, Oppdal, S-Trøndelag .............................................. 16
Sætrum, Oppdal, S-Trøndelag ................................................ 6
Tingvold, Møre og Romsdal ........................................ 14 15 21 24
Trøen, Oppdal, S-Trøndelag ................................................. 3
Vang, Oppland .............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use